3

SUKCES! MODERNIZACJA LINII KOLEJOWYCH DO ŚWIDNICY NA LIŚCIE PODSTAWOWEJ KRAJOWEGO PROGRAMU KOLEJOWEGO

Miło nam poinformować o kolejnym  kolejowym sukcesie!

W 2015 roku Świdnickie Forum Rozwoju, jako jedyne stowarzyszenie w regionie włączyło się aktywnie w konsultacje Krajowego Programu Kolejowego, wówczas zebraliśmy ponad 2600 podpisów pod apelem do Pani Minister Infrastruktury Marii Wasiak ws. remontu linii kolejowej 137 Katowice-Legnica. Nasze starania nie poszły na marne, a podpisy mieszkańców (tym razem) nie zostały wyrzucone do kosza. Opłaciła się korespondencja (ostatnia tydzień temu) z Ministerstwem Infrastruktury. Zgodnie z nowym projektem zmian do Krajowego Programu Kolejowego skierowanego właśnie do konsultacji, zostanie przeprowadzona modernizacja linii kolejowej 137 (odcinek Legnica-Kamieniec Ząbkowicki) i 285 (Wrocław Główny-Sobótka-Świdnica-Jedlina Zdrój) wraz z łącznicą kolejową 771 (Świdnica Przedmieście-Świdnica Miasto).

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy cały czas wspierali naszą akcję. Dziękujemy za współpracę lokalnym mediom, które nagłośniły w zeszłym roku naszą akcję. Obiecujemy „trzymanie ręki na pulsie”. Miejmy nadzieję, że nasze miasto zyska szybkie i bezpieczne połączenie kolejowe z Wrocławiem, Wałbrzychem a także poprzez remont linii kolejowej 137 z Legnicą, Górnym Śląskiem i Opolszczyzną. Dzięki wpisaniu zadania na listę podstawową, jest szansa, że rozwój Świdnicy nie zostanie zahamowany.

Tak było w zeszłym roku:

kolej-137 rok 2015

A tak jest po wywalczonych zmianach:

4

zapoznaj się z całym dokumentem: KPK20160713 nowelizacja

2 1

KPK określa zadania inwestycyjne obejmujące infrastrukturę kolejową zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Program zakłada maksymalne wykorzystanie środków UE na sfinansowanie projektów w ramach: Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF), Programu Polska Wschodnia na lata 2014-2020 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Oprócz środków unijnych, na sfinansowanie programu zostaną przeznaczone także środki własne PKP PLK SA oraz publiczne środki krajowe. Wpisanie inwestycji na listę podstawową daje gwarancję finansowania.

Poniżej linki do materiałów związanych z naszą zeszłoroczną akcją:

http://sfr.org.pl/2015/07/24/rozpoczelismy-zbiorke-podpisow-poprzyj-nasz-apel/

http://sfr.org.pl/2015/08/14/podpisy-juz-w-ministerstwie/

http://sfr.org.pl/2015/07/20/odcinek-jaworzyna-sl-swidnica-na-liscie-rezerwowej/

13528132_1036272409791433_1279417243970828671_o

STANOWISKO ŚFR W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ZA 2015 ROK

Klub Radnych Świdnickiego Forum Rozwoju prezentuje stanowisko w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok.

STANOWISKO ŚFR W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ZA WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 ROK

Świdnickie Forum Rozwoju po dogłębnym przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok przedstawia poniżej swoje stanowisko. zdecydowało o udzieleniu absolutorium Pani Prezydent w dniu 24.06.2016 roku.

Dochody własne naszego miasta zostały zrealizowane na poziomie 97,8% planu, co jest wynikiem satysfakcjonującym. Cieszy fakt, że dochody z podatków są wciąż na stabilnym poziomie (podatek od nieruchomości, czy podatek od środków transportowych). Podobnie wpływy z opłat są na przyzwoitym poziomie- ponad 90% wykonania. Należy podkreślić, że plan związany z realizacją najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w mieście został zrealizowany.

Niepokoją nas zmniejszone wpływy z ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) -zrealizowano w kwocie 8.308.952,22 zł, tj. 69,2% planu, który wynosi 12.000.000,00 zł. Podobnie, wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (dz. 600, rozdz. 60004, § 0830) zaplanowano w kwocie 4.101.000,00 zł a wykonano w kwocie 3.565.449,40 zł, tj. 86,9% planu.

Niezadowalające były także wpływy z usług realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926, rozdz.92604, § 0830) , gdyż wykonano w kwocie 1.447.921,31 zł, tj. 68,5% planu. W tym przypadku przykładem na plus jest działalność basenu otwartego przy ul. Śląskiej – obiekt sezonowy, czynny w okresie od 1 VI do 1 IX 2015 r. Dochody w wysokości 102.444,77 zł stanowią 113,8% planu.

Pokazuje to, że świdniczanie chcą nowoczesnego basenu, o który walczyli także w Budżecie Obywatelskim.

 Martwi nas jednak niezrealizowanie woli mieszkańców, którzy w BO przeznaczyli 1.300.000 zł na projekt przebudowy basenu oraz wstępne prace modernizacyjne na obiekcie. Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej – etap I. Plan 1.000.000,00 zł (wykonanie 654.511,90 zł- wskaźnik wykonania 65,5%). W trakcie roku budżetowego środki przeznaczone przez mieszkańców na inwestycję związaną z basenem zostały zmniejszone o kwotę 300.000 zł, co jest dla nas niezrozumiałe i odbyło się wbrew woli świdniczan.

 Wydatki inwestycyjne w 2015 r. zostały wykonane w zadowalającej  wysokości 33.445.174,22 zł, co stanowi 91,8% planu.

Zadowoleni jesteśmy z planu dotacji na ochronę dóbr kultury w kwocie 1.838.032,67 zł., co przekłada się na wzrastające walory estetyczne i turystyczne miasta.

Podsumowując, pomimo kilku znaczących mankamentów uznajemy, że poziom realizacji dochodów i wydatków jest prawidłowy, zgodny z planem. Również prawidłowy jest stan realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dobre zaawansowanie i prawidłowy przebieg realizowanych w 2015 roku zadań inwestycyjnych.

 Świdnickie Forum Rozwoju zdecydowało o udzieleniu absolutorium Pani Prezydent.

 Klub Radnych Świdnickiego Forum Rozwoju

13499462_1117825821589120_163980293_o 13523732_1117825881589114_385477942_o

 

882944_468429309945432_52999691_o

ZABYTKOWA ALTANA W PARKU MŁODZIEŻOWYM MOŻE BYĆ OGROMNĄ ATRAKCJĄ

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Turystyki dla miasta Świdnicy na lata 2016-2026. Na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 20 czerwca 2016 roku nasi przedstawiciele zaproponowali dopisanie altany do stworzonego „zestawienia propozycji projektów/produktów/działań, które mogą wpłynąć na uatrakcyjnienie turystycznej oferty Świdnicy. Część zawartych w zestawieniu pomysłów to idee, o których mówi się w mieście od lat, inne to nowe pomysły na rozwój branży turystycznej w naszym mieście”.  

„Realizacja zawartych propozycji projektów/produktów/działań ma na celu osiągnięcie przez miasto Świdnica określonego poziomu nasycenia atrakcjami i infrastrukturą turystyczną, w wyniku czego dotychczas zidentyfikowany kilkugodzinny ruch odwiedzających miasto, zmieni się w pobyty całodniowe i/lub weekendowe”.

Dlaczego „wieżyczka”?

Zagospodarowanie Parku Młodzieżowego oraz restauracja i przywrócenie świetności Altanie w Parku Młodzieżowym jest miastu potrzebne. Altana przez dziesiątki lat była jedną z atrakcji turystycznych Świdnicy. Przed wojną stanowiła jeden z najpopularniejszych tematów widokówek z miejskimi atrakcjami- na równi z ratuszem, katedrą). Wieżyczka w Parku Młodzieżowym, to bardzo dobrze znany punkt dla mieszkańców Świdnicy. Już od wczesnych lat powojennych miejsce to przyciągało spacerowiczów, zakochanych, bawiące się dzieci i młodzież. Często grywały w tym miejscu orkiestry, odbywały się festyny, koncerty. Wszyscy kochali to miejsce aż do jego końca. Od trzech lat temat odbudowy altany powraca w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego. Zdobywa w głosowaniu tysiące głosów (w poprzednich edycjach rewitalizacja altany zajęła odpowiednio trzecie i drugie miejsce, co świadczy o tym ,że mieszkańcy chcą jak najszybszego powrotu wieżyczki wraz z kompleksem fontann, nasadzeń kwiatowych itd. Co ważne, podstawa altany jest elementem umocnień dawnej twierdzy fryderycjańskiej i w XVIII wieku stanowiła element fleszy ceglanej, tuż przy dawnym Forcie Ogrodowym.

Altana wraz z całym kompleksem oraz cały Park Młodzieżowy znajduje się zaledwie 400 metrów pieszo od świdnickiego węzła komunikacyjnego- centrum przesiadkowego (dworzec autobusowy + kolejowy), który wykorzystywany jest przez turystów odwiedzających miasto. W kompleksie odbudowanej altany mogłyby się w przyszłości odbywać koncerty (np. fortepianowe, barokowe- w ramach Festiwalu Bachowskiego, festyny „pod chmurką” , „Festiwal Zakochanych”, Walentynki itd.).

Poza altaną podkreślamy potrzebę modernizacji linii kolejowej 137-dokładniej potrzebne jest lobby władz w Ministerstwie bądź u Marszałka. Dodatkowo zgłosiliśmy potrzeby modernizacyjne Campingu w Świdnicy oraz wykorzystanie legend miejskich do zwiększenia atrakcyjności pobytu w mieście najmłodszych.

Adam Grabicki, Marcin Paluszek

źródło: UM Świdnica, materiały ŚFR

wieżyczka 4

IMG_5091

KIEDY ZNIKNĄ SZPETNE BILLBOARDY PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW?

Każdy mieszkaniec, turysta lub po prostu kierowca wjeżdżający do Świdnicy od strony Pszenna „witany” jest ogromną ilością billboardów reklamowych zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 35, na odcinku od sklepu PSB „Mrówka”, aż po ulicę Częstochowską. Ilość tych nośników może przyprawić o ból głowy. Na przestrzeni zaledwie kilkuset metrów możemy „podziwiać” ponad SZEŚĆDZIESIĄT reklam, chaotycznie ustawionych, co kilka metrów. Na jednym z nośników możemy odnaleźć nawet reklamę… naszego miasta.

W związku z tym zadaliśmy kilka pytań:

 1. Czy wszystkie billboardy ustawione są legalnie- jeśli nie, to czy miasto poczyniło kroki w celu wyeliminowania nielegalnych reklam,
 2. Czy billboard z reklamą naszego miasta- pośród kilkudziesięciu innych szpecących reklam, jest właściwy, skoro miasto chce walczyć i podjąć szereg kroków dot. uregulowania polityki reklamowej w mieście.

Otrzymaliśmy odpowiedź na interpelację naszego radnego Marcina Paluszka na powyżej zadane pytania. Jak się okazuje, większość szpetnych billboardów zlokalizowana jest na działce, która należy do miasta. Są one legalne, gdyż… miejsca na nośniki dzierżawione są od miasta.

Co to oznacza? Że można byłoby rozwiązać problem nagromadzenia takiej ilości nośników reklamowych w jednym miejscu w prosty sposób. Wystarczyłoby, że miasto wypowie dotychczasowe umowy dzierżawy nośników reklamowych, które zlokalizowane są na miejskiej działce nr 673, obr 2. dzialka 673 Przed nami Kongres Turystyki Polskiej. Do miasta przyjedzie wielu gości, których przywitamy dziesiątkami płacht.  

Naszym zdaniem, powinniśmy zrobić wszystko, aby ograniczać ilość billboardów, które tak szpecą krajobraz naszych miast. Świdnica,  atrakcyjny kierunek dla turystów, powinna świecić przykładem i zrobić wszystko, aby na swoich terenach wyeliminować plagę reklam. Jeśli znajdują się one na terenach miejskich powinny zostać uporządkowane jako pierwsze.

Władze miasta rozpoczęły prace nad uregulowaniem polityki reklamowej w naszym mieście. Mamy nadzieję, że wzorem innych miast w Polsce powstanie spójny kodeks reklamowy, który określa zasady zachowania i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze miasta oraz będzie stanowił ważny czynnik porządkujący chaotyczny napływ form reklamowych w przestrzeni publicznej. Znaczna część obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych a także ogrodzeń umieszczana jest w sposób przypadkowy, często nieuwzględniający charakteru obiektów budowlanych i ich artykulacji architektonicznej, wartości zabytkowej i istniejącego otoczenia.

powiewająca na wietrze płachta na miejskiej działce.

IMG_5090IMG_5093IMG_5094odpowiedź na interpelację: XVIII_656_16 odp reklamy na szarych szeregów

kort-tenisowy-nabrzeza-00209038346

WYGRAŁY DWA WAŻNE PROJEKTY. DZIĘKUJEMY!

W głosowaniu podczas trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego nasz projekt rewitalizacji altany w Parku Młodzieżowym zajął drugie miejsce. Wygrał w głosowaniu internetowym, nokautując pozostałe projekty.

Liczymy, że władze miasta wezmą pod uwagę wolę mieszkańców, którzy od trzech edycji jednoznacznie wskazują potrzebę odbudowy altany. Będziemy nadal walczyć o to, aby „wieżyczka” powróciła na swoje miejsce.

Natomiast dwa projekty zgłoszone na listach dzielnicowych zwyciężyły! Dzięki temu powstanie kort do gry w tenisa ziemnego na Osiedlu Młodych oraz  zostanie zmodernizowany plac Drzymały. Poniżej przedstawiamy opisy zwycięskich projektów:

Kort do gry w tenisa ziemnego na Osiedlu Młodych przy ul. Prądzyńskiego .

Wartość projektu: 160 000 zł

Na terenie rekreacyjnym obok znajdującego się placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz boiska chcielibyśmy wybudować ogrodzony kort do gry w tenisa ziemnego o nawierzchni z mączki ceglanej, tartanu lub betonu (rodzaj nawierzchni będzie zależał od możliwości finansowych) wraz z drenażem i odpływami. Byłby to jedyny kort na całym Osiedlu Młodych oraz jeden z niewielu publicznych kortów do tenisa w całym mieście- koordynator projektu: Marcin Paluszek

kort-tenisowy

Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały, w tym przebudowa i renowacja placu zabaw. 

Wartość projektu: 288 000,00 zł

Rewitalizacja placu zabaw znajdującego się na Pl. Drzymały, doprowadzenie zieleni do porządku, zabezpieczenie placu zabaw w bezpieczny ogrodzeniem, dzięki czemu psy nie będą załatwiać się na terenie placu. Remont i rozbudowa znajdujących się na placu urządzeń dla zabawy dla najmłodszych- koordynator projektu: Marek Marczewski.

POŁĄCZONY PROJEKT: radnego Rady Miejskiej Wiesława Żurka oraz Świdnickiego Forum Rozwoju

plac wygląda obecnie tak:

12941261_1044831265588976_323601719_oDziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w kolejną edycję budżetu obywatelskiego. W szczególności dziękujemy za tysiące głosów, które zostały oddane na nasze projekty!

altana 4

ZAGŁOSUJ NA REWITALIZACJĘ „WIEŻYCZKI”- TO JUŻ OSTATNI DZWONEK

Dla wielu świdniczan popularna wieżyczka była miejscem spotkań. Chcielibyśmy, aby odbudowana zabytkowa altana była miejscem gdzie świdniczanie mogą spędzać czas wolny, gdzie mogą odbywać się koncerty, przedstawienia teatralne czy pikniki.
Odbudowana „wieżyczka” mogłaby być kolejnym punktem na turystycznej mapie miasta. Teren wokół altany wymaga także uwagi- brak oświetlenia, zły stan nawierzchni alejek stwarza zagrożenie dla przechodzących w tym rejonie mieszkańców.

Przywróćmy wspólnie to miejsce miastu!

ODDAJ GŁOS NA PROJEKT NR 4

www.glosuj.swidnica.pl

Głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego kończy się w niedzielę 17 kwietnia. Nie czekaj na ostatnią chwilę!

882944_468429309945432_52999691_o

IMG_4994

WSPÓLNIE UPORZĄDKOWALIŚMY WIEŻYCZKĘ

W sobotę 11 kwietnia po raz drugi porządkowaliśmy teren, na którym przez lata stała słynna „wieżyczka”. Deszcz nas nie odstraszył. Pomimo tego, że nad altaną wciąż chmury, nie poddajemy się i wciąż liczymy, że ten zabytek ponownie będzie cieszył oczy świdniczan i przyjezdnych. Żeby tak się stało wystarczy oddać głos na projekt nr 4 w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego w dniach 11-17 kwietnia.

A oto efekt przed i po:

collage porownanie wiezyczka

Zobacz galerię z naszego wydarzenia:

IMG_4988 IMG_4986 IMG_4983 IMG_4974 IMG_4972

Przez cały tydzień będziemy mieszkańcom rozdawać przygotowane przez nas widokówki z altaną w latach 1910-1915.

wiezyczka projekt6

IMG_1913

POSPRZĄTAJMY WIEŻYCZKĘ- JESZCZE RAZ!

Świdnickie Forum Rozwoju po raz kolejny organizuje akcję sprzątania miejsca po zabytkowej altanie w Parku Młodzieżowym przy ul. Armii Krajowej. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę – 9 kwietnia, o godz. 11:00.

Tuż przed trzecią edycją Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego będzie można oddać głos na projekt rewitalizacji altany w Parku Młodzieżowym (lista ogólnomiejska- projekt nr 4), zostanie zorganizowane wydarzenie mające na celu uporządkowania terenu, na którym znajdowała się w przeszłości zabytkowa „wieżyczka”.

Podobnie jak w zeszłym roku, świdniczanie- zarówno ci najmłodsi, jak i o wiele starsi wspólnie zadbają o miejsce szczególne w naszym mieście. Teren dawnej altany wraz z kompleksem dwóch fontann zdobionymi balustradami oraz schodami w formie półkoli był niegdyś wizytówką miasta. Spotykali się tutaj świdniczanie przed wojną, jak i po. Teren, gdzie stała altana jest ponadto fragmentem umocnień i fortyfikacji dawnej Twierdzy Świdnickiej.

Organizatorzy zapewniają niezbędne do prac narzędzia – sekatory, rękawice, worki itp. Podczas akcji będzie również skromny poczęstunek, jak i zagwarantowane napoje. Po zakończeniu prac, chętni wezmą udział we wspinaczce drzewnej. Każdy uczestnik otrzyma także pocztówkę z widokiem altany w latach 1910-1915.

Zapraszamy wszystkich świdniczan do wspólnej akcji!

Taki efekt osiągnęliśmy w zeszłym roku:

wieżyczka 4

1463001_210154759165948_2058846935_n

ŚWIDNICKI BUDŻET OBYWATELSKI. SPRAWDŹ JAK I GDZIE ODDAĆ GŁOS

Od 11 kwietnia rusza głosowanie w ramach 3. edycji Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Głos można oddawać:

 1. korespondencyjnie (z użyciem karty i koperty zwrotnej, która dotrze do świdniczan wraz z instrukcją. Dodatkowe karty wydrukować można ze strony www.glosuj.swidnica.pl),
 2. internetowo (poprzez aplikację internetową www.glosuj.swidnica.pl),
 3. tradycyjnie w lokalu wyborczym.

Prosimy wybrać jedną, najdogodniejszą dla siebie formę głosowania i oddać głos, bo każdy z Państwa ma wpływ na zmiany w naszym mieście. Uprawniony do głosowania mieszkaniec Świdnicy może oddać tylko 1 głos na zadanie ogólnomiejskie i 1 głos na zadanie dotyczące dzielnicy, w której mieszka. Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego pola lub zaznaczy więcej niż jedno pole na liście ogólnomiejskiej i dzielnicowej, głos uważa się za nieważny.

Za nieważne uznaje się także głosy:

 • jeżeli głos oddany jest na innej karcie, niż na wydanym wzorcu przez Urząd Miejski;
 • wpisane na karcie do głosowania imię, nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, PESEL jest błędny lub nie został wpisany;
 • jednej i tej samej osoby, która oddała głos kilkakrotnie (odda więcej kart do głosowania niż jedną na daną listę projektów lub skorzysta z kilku form głosowania jednocześnie);
 • oddane przez osobę niebędącą mieszkańcem Świdnicy;
 • oddane  na karcie do głosowania korespondencyjnego, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Świdnicy po dniu zakończenia głosowania.

Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Świdnicy, zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy, którzy do dnia zakończenia głosowania ukończyli 16 rok życia.

Głosowanie w lokalach wyborczych w dzielnicach odbędzie się od 11 do 15 kwietnia w godz. 8:00-15:00. Wyznaczono następujące lokale wyborcze:

Okręg I – Centrum- Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Franciszkańskiej 18– Dział Wypożyczalni dla Dorosłych, parter – pok. nr 104;

Okręg II – Śródmieście-

a) Gimnazjum nr 3, ul. Saperów 23  – Hol przy wejściu głównym;

b) Gimnazjum nr 2, ul. Of. Oświęcimskich 30 – Sekretariat szkoły;

Okręg III – Osiedle Młodych Południe - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Marcinkowskiego 4/6;

Okręg IV – Osiedle Młodych Północ - Gimnazjum nr 1, ul. M. Kozara- Słobódzkiego 21– Hol na wprost wejścia głównego ( parter);

Okręg V – Osiedle Zawiszów- Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Galla Anonima 1 –Biblioteka szkolna, sala nr 22;

Okręg VI – Dzielnica Kolonia- Gimnazjum nr 4, ul. Jodłowa 21– Główny korytarz obok sekretariatu szkoły;

Okręg VII – Osiedle Zarzecze - Gimnazjum nr 4, ul. Jodłowa 21– Główny korytarz obok sekretariatu szkoły;

Okręg VIII – Dzielnica Południowa

a) Filia MBP nr 5 w Świdnicy – ul. Kraszowicka 55-    Wypożyczalnia dla dorosłych;

b) MOPS, ul. Westerplatte 47- Sekcja terenowa nr 3 pracowników socjal., pok. nr 18;

Okręg IX- Dzielnica Zachodnia – Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 49 – Sala przyjęć klientów;

Ponadto swój głos na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe (bez względu na okręgi dzielnicowe) od 11 do 15 kwietnia w godz. 8:00-18:00 będzie można także oddać w:

 1. Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Franciszkańskiej 18– Dział Wypożyczalni dla Dorosłych, parter, pok. nr 104;
 2. Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33;
 3. Urzędzie Miejskim, Biuro Obsługi Klienta, ul. Armii Krajowej 49.

Od 16 do17 kwietnia (w sobotę i niedzielę) w godz. 9:00-15:00  głos na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe będzie można oddać w:

1. Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 – Biuro Obsługi Klienta – parter;

2. Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33.

budżet_głosuj

źródło: UM Świdnica