jestesmy-za-jawnoscia

Elektroniczny Rejestr Umów już dostępny

Z lekkim poślizgiem udało się wdrożyć w Świdnicy jawny Elektroniczny Rejestr Umów, który pozwala każdemu mieszkańcowi na bieżąco zasięgać informacji o zawieranych przez miasto umowach z podmiotami zewnętrznymi. W rejestrze znajdziemy informacje m.in o wartości brutto każdego przedsięwzięcia, dostępne są też np, umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. 

Jest to efekt zgłaszanych wielokrotnie postulatów Świdnickiego Forum Rozwoju. Już w styczniu 2016 roku złożyliśmy pierwszą interpelację. Na chwilę obecną rejestr prowadzony jest na bieżąco dla wszystkich umów zawieranych od początku tego roku. Jednak ruszyły już prace nad tym, aby dostępny był rejestr umów zawieranych minimum 5 lat wstecz – od 2012 roku- o co również wnosiliśmy. Zdajemy sobie sprawę, ze jest to ogrom pracy dla pracowników urzędu. Liczymy na to, że wkrótce baza danych będzie znacznie rozszerzona.

Rejestr umów zawieranych przez Gminę Miasto Świdnica dostępny jest na stronach BIP Urzędu Miejskiego oraz pod adresem:

http://um.swidnica.pl/ftpum/pub/uru/

rejestr umow luty 2016

 

jawnosc-rejestr-umow

Świdnickie Forum Rozwoju dąży do pełnej jawności w życiu publicznym Świdnicy, dlatego popiera transparentność także w tym względzie. Wychodzimy z założenia, że świdniczanie mają prawo do pełnej informacji.  Uważamy,  że buduje to zaufanie między mieszkańcami, a władzami miasta i jest niezbędne do poprawnych relacji miedzy władzą publiczna a obywatelem- mówi Marcin Paluszek, lider Świdnickiego Forum Rozwoju.

Dziękujemy władzom miasta, na czele z Panią Prezydent Beatą Moskal-Słaniewską oraz Sekretarzowi Miasta- Panu Maciejowi Ratajowi oraz wszystkim urzędnikom zaangażowanym w stworzenia rejestru.

rejestr umow bip

smog-swidnica-kolaz

Świdniczanie mają prawo do informacji o jakości powietrza

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy odpowiedź z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczącą stałego i automatycznego monitoringu powietrza w naszym mieście. Z uzyskanej odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że na chwilę obecną nie ma możliwości stałego sprawdzania jakości powietrza. Obecnie jest tylko jedna stacjonarna stacja pomiarowa zlokalizowana przy ulicy Folwarcznej w Świdnicy- niestety pomiar dokonywany jest tylko raz w miesiącu i dotyczy tylko pyłu zawieszonego PM 10.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 29 grudnia 2016 roku nasi radni złożyli interpelację z propozycją zakupu nowoczesnego urządzenia- profesjonalnego pyłomierza, który informowałby świdniczan o przekroczonych normach czystości powietrza w naszym mieście w sposób ciągły i stały.

Urządzenie takie na bieżąco bada i ocenia stan powietrza oraz przesyła aktualne dane, które mogą być publikowane na stronach np. Urzędu Miasta. Dzięki temu, można również wysyłać mieszkańcom powiadomienia o stanie powietrza w danym dniu (np. drogą sms-ową).

Świdnica znajduje się na liście bardziej zanieczyszczonych miast Dolnego Śląska. Przez kilkadziesiąt dni w roku przekroczone są znacznie normy benzo(a)apirenu, pyłu zawieszonego PM 2.5 oraz PM 10. Powoduje to negatywne skutki zdrowotne wśród mieszkańców miasta.

Świdniczanie powinni mieć dostęp do wiedzy na temat czystości powietrza każdego dnia. W szczególności dzieci i osoby starsze są narażone na negatywne skutki przekroczeń norm. Gdyby informacja o stanie powietrza w mieście była publikowana ciągle i na bieżąco- osoby takie w danym dniu mogłyby pozostać w swoich miejscach zamieszkania i nie narażać się na zwiększenie ryzyka zachorowań na wiele groźnych chorób. 

interpelacja-pylomierz

pylomierz

Wciąż oczekujemy także na odpowiedź dotyczącą interpelacji złożonej w dniu 13 grudnia 2016 roku, w której pytaliśmy m.in. o zwiększenie kompetencji Straży Miejskiej w obszarze kontroli spalania odpadów w paleniskach zlokalizowanych w naszym mieście.

interpelacja-smog-13-12-16

Marcin Paluszek

13528132_1036272409791433_1279417243970828671_o

Budżet na 2017 rok-część naszych postulatów wzięto pod uwagę

W czwartek 29 grudnia 2016 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej, która poświęcona była przyjęciu uchwał budżetowej na kolejny 2017 rok.

Klub Świdnickiego Forum Rozwoju podjął decyzję o  pozytywnym rozpatrzeniu projektu i poparciu uchwały budżetowej.

Do najważniejszych inwestycji, które znalazły się w budżecie i o które w swoich działaniach zabiegało Świdnickie Forum Rozwoju należą:

  1. Przebudowa ulic Wodna/Mieszka
  2. Rozwój infrastruktury tras rowerowych w Świdnicy- budowa nowych tras rowerowych: budowa ciągu pieszo rowerowego przy ul. Kopernika, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej, budowa trasy rowerowej na Osiedlu Zawiszów.
  3. utrzymanie zieleni w mieście- wzrost wydatków o ok 31.4 %,w tym na tak potrzebne modernizacje świdnickich licznych parków. Ubolewamy jedynie, ze powtórnie na liście zadań inwestycyjnych nie znalazła się rewitalizacja zabytkowej altany oraz Parku Młodzieżowego, pomimo tego ,że trzykrotnie inwestycja ta została wskazywana przez Świdniczan w budżecie obywatelskim jako priorytet do realizacji.
  4. Zwiększone środki na walkę z niską emisją
  5. Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul., Pogodnej
  6. W dziale drogi publiczne gminne –podwojono wydatki majątkowe na inwestycje w infrastrukturę drogową- dzięki temu m.in. zostanie zmodernizowana ul. Przyjaźni, czy wcześniej wymienione trasy rowerowe.
  7. Modernizacja basenu odkrytego w Świdnicy.

Cieszymy się, władze miasta pozostały przy inicjatywie budżetu obywatelskiego, pomimo chęci likwidacji i krytycznych uwag części radnych. Mamy nadzieje, że zarezerwowana kwota 3600 000 zł w całości zostanie przeznaczona na projekty zgłoszone przez świdniczan i przyczyni się do dalszego rozwoju naszego miasta oraz aktywności obywatelskiej.

13523732_1117825881589114_385477942_o


15823112_10206879882430108_5478685907327333657_n

atrakcje basen przyklad

Basen odkryty doczeka się modernizacji!

Nadchodzi ten moment. Mieszkańcy czekali na tą inwestycje latami. Dali jasny sygnał podczas głosowania w Budżecie Obywatelskim, że powinien ponownie odzyskać blask! Gdyby radni nie podjęli decyzji o przebudowie, basen musiałby zostać zamknięty na zawsze już w przyszłym roku. Blisko stuletni obiekt, który służy świdniczanom od pokoleń doczeka się modernizacji. Dziękujemy i do zobaczenia na nowym basenie!

10606374_618054791649549_1388954436828360674_n

15171037_916550648478150_898058803301102662_n

1463001_210154759165948_2058846935_n

Populizm- to nie przejdzie

Jak bumerang powraca sprawa likwidacji Budżetu Obywatelskiego. Część radnych twierdzi, że środki w wysokości 3.6 miliona złotych, która stanowią zaledwie 1.65 % całego budżetu miasta  na 2017 rok są marnotrawione i przeznaczane na inwestycje, które miastu są niepotrzebne. Niektórzy radni uważają, że cała kwota lub jej znaczna część powinna zostać przeznaczona na remonty chodników w mieście. Dlaczego akurat chodników, a nie na przykład dróg, placów, przystanków itp.?- tego niestety sami zainteresowani nie potrafią wyjaśnić, oprócz populistycznych stwierdzeń, że „chodniki w mieście są w katastrofalnym stanie”. Radni zapominają jednak, że to właśnie dzięki budżetowi obywatelskiemu większość środków przeznaczana jest na inwestycje właśnie w infrastrukturę twardą- chodniki, skwery, place zabaw itd.

Poniżej przedstawiamy wykaz wszystkich inwestycji, które zwyciężyły w ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Ponad połowa środków na zadania dzielnicowe- blisko milion złotych (960 000 zł) zostało przeznaczonych na remonty skwerów i chodników w mieście.

 

 

Dzielnica Centrum – 288 000 zł

Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały, w tym przebudowa i renowacja placu zabaw – 235 głosów (288 000 zł)

 Dzielnica Śródmieście – 256 000 zł

Rewitalizacja skweru u zbiegu Wałowej i Sikorskiego i Komunardów- etap 1 – 99 głosów (256 000 zł) 

 Dzielnica Osiedle Młodych Południe –  160 000 zł

– Kort do gry w tenisa ziemnego na Osiedlu Młodych przy ul. Prądzyńskiego – 131 głosów (160 000 zł) 

 Dzielnica Osiedle Młodych Północ – 224 000 zł

– Budowa boksu śmietnikowego na odpady segregowane przy ul. Of. Oświęcimskich 44-46, ul. Zamenhofa 49-55 oraz remont chodników należących do Gminy Miasto Świdnica – 193 głosy (134 000 zł) 

 Dzielnica Osiedle Zawiszów – 144 000 zł

Remont chodnika – ul. Ks. Henryka Pobożnego i Ks. Henryka Brodatego – 111 głosów (144 000 zł)

 Dzielnica Zarzecze – 208 000 zł

– Centrum Edukacji Czytelniczej Zarzecze w Gimnazjum nr 4 – 172 głosy (100 000 zł)

 Dzielnica Kolonia – 32 000 zł

– Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych, teren pomiędzy ulicami Przemysłową a Mazowiecką – 94 głosy (32 000 zł)

30 tys. zł – bonus od prezydenta Świdnicy w nagrodę za najwyższą frekwencję – 24,82 proc. – rozbudowa placu zabaw o sprzęty dla dzieci 2-10 lat. Teren pomiędzy ulicami Przemysłową a Mazowiecką.

 Dzielnica Południowa – 96 000 zł

– Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Kraszowickiej – 88 głosów (30 000 zł)

Remont chodnika – przy parkingu na ul. Słowiańskiej (cmentarz komunalny) – 46 głosów (80 000 zł)

 Dzielnica Zachodnia – 192 000 zł

Remont chodników na ul. T. Kościuszki na odcinku od wjazdu z ul. Wałbrzyskiej do styku początkowego z ul. Chopina – 139 głosów (192 000 zł).

Nie możemy zrozumieć, dlaczego tyle taniego populizmu pada z ust doświadczonych radnych, którzy uważają, że mieszkańcy są niezdolni do podjęcia racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Jak widać powyżej- świdniczanie doskonale wiedzą na co wydać skromne środki przeznaczone na budżet obywatelski. Świdnickie Forum Rozwoju będzie walczyć z wszelkimi przejawami taniego nieracjonalnego populizmu i będzie bronić budżetu obywatelskiego.

Zgadzamy się z opinią dr Marcina Gerwina:

„Podstawową zaletą wprowadzenia budżetu obywatelskiego jest to, że finansowane są tylko te projekty, które mieszkańcy uznali za ważne, zapewnia to więc efektywne gospodarowanie pieniędzmi. To jednak jeszcze nie wszystko. Równie ważny jest aspekt społeczny, można bowiem cały proces budżetu obywatelskiego przygotować tak, aby był on okazją do spotkań mieszkańców, do poznawania się, do budowania więzi społecznych. Może być on także punktem wyjścia do budowania międzyludzkiej solidarności, mieszkańcy mogą bowiem przeznaczać środki nie tylko na remont chodnika pod własnymi oknami, lecz także wspierać mieszkańców z innych rejonów miasta, dostrzegając, że ich potrzeby są również ważne. Nie chodzi więc o to, aby, wykorzystując możliwość zagłosowania na projekt, wyciągnąć ze wspólnych środków pieniądze na remont swojej ulicy. Chodzi także o to, by powstawała prawdziwa, lokalna społeczność, w której ludzie dbają o siebie nawzajem”.

 Radni Świdnickiego Forum Rozwoju

Marek Marczewski

Marek Paluszek

jestesmy-za-jawnoscia

Coraz bliżej Urzędowego Rejestru Umów

Otrzymaliśmy odpowiedź w sprawie ostatecznego terminu utworzenia w naszym mieście elektronicznego urzędowego rejestru umów-dostępnego dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta. Uważamy, że transparentność w naszym mieście jest ważnym elementem budowania poprawnych relacji i zaufania między mieszkańcem a władzami Świdnicy. Dlatego też z dużym niepokojem obserwowaliśmy przesunięcie terminu powstania tak potrzebnego rejestru, który obecny jest już w wielu miastach w Polsce.

Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią od pani prezydent, postulowany przez nas od miesięcy rejestr będzie gotowy jeszcze w tym roku! Czekamy na końcowe prace nad aplikacją. Będziemy na bieżąco informować o postępach prac i ostatecznym terminie oddania do użytku Urzędowego Rejestru Umów.

jawnosc-rejestr-umow

Marcin Paluszek

14907190_1074714685983555_8387931907550584264_n

2 RST Półmaraton Świdnicki- Nasi pobiegli!

Po raz drugi Świdnica zamieniła się w biegową stolicę regionu. Setki biegaczy opanowało nasze miasto, a wśród nich znaleźli się nasi radni Marcin Paluszek oraz Marek Marczewski. Przebiegli cały dystans 21 kilometrów w dobrym czasie i w znakomitych nastrojach. Gratulujemy i czekamy na kolejną edycję półmaratonu w przyszłym roku!

14993442_1074714569316900_65818367902174252_n

14947719_1074714575983566_4165158975223141747_n

 

 

jestesmy-za-jawnoscia

DĄŻYMY DO JAWNOŚCI W ŚWIDNICY- CHCEMY JAWNEGO REJESTRU UMÓW

Dostępne są już pełniejsze dane dotyczące nagród przyznanych urzędnikom przez poprzednie i obecne władze miasta. Świdnickie Forum Rozwoju dąży do pełnej jawności w życiu publicznym Świdnicy, dlatego popiera transparentność także w tym względzie. Wychodzimy z założenia, że świdniczanie mają prawo do pełnej informacji. 

Członek naszego stowarzyszenia- Adrian Gączkowski wraz z pomocą Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, niezależnie od działań w stowarzyszeniu, wystąpił indywidualnie i prywatnie o udostępnienie informacji publicznej, do czego miał pełne prawo i cieszymy się, że informacja została przekazana zgodnie z przepisami i ustawą.

Tymczasem nasze stowarzyszenie od kilku miesięcy walczy o utworzenie JAWNEGO Urzędowego Rejestru Umów. Już w lutym bieżącego roku wystosowaliśmy odpowiednią interpelację w tej sprawie. Będziemy podejmowali kolejne kroki do urzeczywistnienia rejestru umów, na wzór np. Słupska.

Niestety nadal nie ma elektronicznego rejestru, pomimo, że II kwartał minął trzy miesiące temu. Będziemy składać kolejne zapytania poprzez naszych radnych Marka Marczewskiego i Marcina Paluszka do Pani Prezydent w tym temacie.

rejestr-umow
szpik-2

ŚWIDNICKI DZIEŃ SZPIKU. ROZRUSZALIŚMY RYNEK!

W sobotę 22 października 2016 roku, w Świdnicy odbył się dzień dawcy komórek macierzystych. Wydarzenie zlokalizowane zostało w naszym Rynku w Galerii Fotografii, tuż obok wejścia do świdnickiego teatru. W godzinach 11:00 – 16:00 każdy zainteresowany mógł wypełnić pakiet rejestracyjny, który jest pierwszym krokiem, by zostać dawcą szpiku. Wydarzenie organizowane zostało przez Świdnickie Forum Rozwoju, przy wsparciu fundacji DKMS.

Blisko setka odważnych świdniczan zdecydowała się na poważną decyzję, z czego połowa pomyślnie przeszła proces rejestracji i pobrania materiału genetycznego. Dziękujmy wszystkim mieszkańcom za liczny udział w wydarzeniu. Dziękujemy także wspaniałym wolontariuszom- członkom i sympatykom Świdnickiego Forum Rozwoju. Wniosek jest jeden- musimy zorganizować Dzień Dawcy po raz drugi i na pewno to zrobimy!

img_7438

img_7441

img_7452plakat-dkms-swidnica

plakat-dkms-swidnica

ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU!

Już w najbliższą sobotę 22 października 2016 roku, w Świdnicy odbędzie się dzień dawcy komórek macierzystych. Wydarzenie zlokalizowane będzie w Galerii Fotografii, tuż obok wejścia do świdnickiego teatru. W godzinach 11:30 – 16:00 każdy zainteresowany będzie mógł wypełnić pakiet rejestracyjny, który jest pierwszym krokiem, by zostać dawcą szpiku. Wydarzenie organizowane jest przez Świdnickie Forum Rozwoju, przy wsparciu fundacji DKMS.

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy.

Aby zostać potencjalnym dawcą, wystarczy wypełnić pakiet rejestracyjny zawierający formularz i pałeczki do pobrania wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej części policzka. Następnie komplet zostanie przesłany do fundacji DKMS. Po przebadaniu materiału genetycznego i wprowadzeniu danych do bazy, fundacja wysyła potwierdzenie rejestracji oraz kartę dawcy. Cały proces rejestracyjny trwa około 3-4 miesięcy.

Zachęcamy świdniczan do zrobienia pierwszego kroku – do pojawienia się 22 października między godz. 11:00 – 16:00 w Galerii Fotografii i wypełnienia pakietu rejestracyjnego oraz pobrania wymazu.

opracowanie: Maciej Paluch