IMG_0970

Stanowisko ŚFR – udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok

Klub Świdnickie Forum Rozwoju po dogłębnym przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok przedstawia poniżej swoje stanowisko.

 1. Wynik (dochody minus wydatki) jest ujemny. Wykonanie budżetu to minus 14 mln 318 tys zł. Trzeba zauważyć, że po raz pierwszy wydatki przekroczyły kwotę aż 220 milionów złotych.
 2. niższe wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego –zrealizowano tylko połowę planu zakładającego wpływy w wysokości 12 mln zł.
 3. Lepsze niż przewidywano były udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa. Dzięki temu do budżetu trafiło odpowiednio 3 mln 100 tys zł z podatku od osób prawnych oraz 51 mln 500 tys zł z podatku od osób fizycznych. Pokazuje to, że gospodarka kraju rozwija się w stabilnym tempie, co przekłada się na zwiększone dochodu w budżecie miasta.
 4. Po raz kolejny wpływy z usług realizowanych przez ŚOSiR były niższe niż zakładano. Mamy nadzieję, że modernizacja basenu odkrytego spowoduje zwiększenie dochodów, począwszy od roku 2019.
 5. Ciekawie przedstawia się sytuacja wpływów z mandatów nałożonych przez Straż Miejską-pomimo braku narzędzi w postaci radarów- udało się wykonać plan w 80%, wpływy wyniosły ponad 40 tys. zł
 6. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej pozostają na stabilnym poziomie, jednakże naszym zdaniem po wprowadzeniu tak potrzebnej optymalizacji, uruchomieniu nowych linii, i znacznemu przeorganizowaniu sieci, wpływy naszym zdaniem powinny być większe.
 7. Miasto otrzymało dotacje celowe w wysokości 49 mln 200 tys zł, w tym na zadania własne ponad 10 milionów zł- jest to wysoka kwota, która pozwoliła na realizację kilku potrzebnych w mieście zadań inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę skalę budżetu, należy dążyć do zwiększenia udziału dotacji zewnętrznych w budżecie miasta.
 8. Niestety niewielką cześć dochodów stanowią te przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków UE. Wykonanie planu zaledwie w 70% nie jest wynikiem satysfakcjonującym i pokazuje potrzebę zwiększenia uwagi na obszar pozyskiwania fu duszy europejskich przez nasze miasto, tak, żebyśmy byli w stanie zdobyć większą ilość środków w latach następnych,.
 9. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie ponad 43 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczono niemal 36,6 mln zł. Jest to wysoki udział środków, który nas satysfakcjonuje.
 10. Cieszy fakt zwiększenia środków w dziale lokalny transport publiczny, w szczególności na tak potrzebną infrastrukturę przystankową
 11. Po raz pierwszy w tym budżecie zauważalne są inwestycje w infrastrukturę rowerową w naszym mieście, o które od wielu lat zabiega Świdnickie Forum Rozwoju. Konkretne środki zostały przeznaczone m.in. na dotacje na drogi wojewódzkie np. budowa tras rowerowej przy ul. Przemysłowej, czy ul. Łącznej
 12. Trasy rowerowe, ciągi pieszo rowerowe zostały tez zapisane w dziale drogi gminne, dzięki czemu realizowane były inwestycje takie jak budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kopernika, trasy rowerowej przy ul. Nadbrzeżnej,
 13. Niewątpliwie dużą część środków skierowano na modernizacje ciągów pieszych- to dobre podejście, bo często pieszy jest traktowany na gorszych warunkach niż kierowcy. Wygospodarowano blisko milion złotych na remonty chodników.
 14. Wydatki na turystykę w wysokości blisko 750 tys zł są kwotą akceptowalną, biorąc pod uwagę fakt, że Świdnica potrzebuje silnej marki i wciąż nie jest szeroko znana turyście w Polsce i za granicą. Pomimo wielu atrakcji i zabytków.
 15. Godne pochwały jest tez przeznaczenie znacznych Śródków na modernizacje pustostanów na lokalne mieszkalne i socjalne. Na ten cel zostało przeznaczonych ponad 1,2 mln zł.
 16. Poziom wydatków na promocje wydaje się uzasadniony ze względu na Duzy potencjał turystyczny i marketingowy naszego miasta. Słusznym wydaje się dalsze zwiększanie środków na ten cel.
 17. Sporo środków zostało przeznaczonych na modernizację świdnickich parków w tym Parku Centralnego. Prace postępują z czego jesteśmy zadowoleni.
 18. Po raz pierwszy, konkretna kwota została przeznaczona na likwidacje węglowych lokalnych źródeł ciepła- w ramach programu KAWKA- jest to jednak kwota nie wystarczająca i potrzebne są dalsze działania na rzecz ograniczania niskiej emisji.
 19. Nie satysfakcjonuje nas wykonanie zadań w ramach zwycięskich projektów Budżetu obywatelskiego z 2016 roku. Pomimo tego że mieszkańcy podjęli decyzje o wydatkowaniu sumy 3,6 mln zł na zadania dzielnicowe i ogólno-miejskie- NIE WSZYSTKIE z nich doczekały się realizacji. Jako ze ogłoszony jest nabór wniosków na kolejną edycję, ciężko przekonać obecnie mieszkańców  Do UDZIAŁU w aktualnej decyzji. Jakie argumenty mają pomysłodawcy wniosków na Osiedlu Młodych, jeśli do dnia dzisiejszego nie powstała inwestycja, na którą mieszkańcy głosowali w poprzedniej edycji.
 20. Biorąc powyższe pod uwagę wszystkie argumenty za i przeciw Świdnickie Forum Rozwoju zagłosuję ZA udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu na 2016 rok. Jednakże to ZA zabarwione jest w tym roku na żółty kolor, pokazujemy żółtą kartkę za niewywiązanie się ze wszystkich decyzji, które podjęli mieszkańcy odnośnie realizacji wybranych przez nich projektów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nie będzie potrzeby zabarwiania czegokolwiek na żółto albo nawet czerwono. Jednakże apelujemy o rozwagę w działaniach zmierzających do ograniczania aktywności obywatelskiej w naszym mieście i dalszemu procesowi niszczenia budżetu obywatelskiego.13528132_1036272409791433_1279417243970828671_o

19029291_668235873377186_3393562864756531832_n

Drugi Dzień Dawcy Szpiku za nami!

W sobotę 10 czerwca 2017 roku, odbył się II Dzień Dawcy Szpiku w Świdnicy organizowany przez nasze stowarzyszenie Świdnickie Forum Rozwoju przy wsparciu Fundacji DKSM. Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji Świdnickiego Dnia Dawcy, który odbył się w Galerii Fotografii w zeszłym roku, tym razem zaprosiliśmy mieszkańców do Galerii Świdnickiej, która jest również partnerem wydarzenia.

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 1,1 milion Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych, z czego w bazie Fundacji DKMS ponad 1 milion. Na całym świecie zarejestrowanych jest ponad 30 milionów potencjalnych Dawców.  Mimo to poszukiwanie bliźniaka genetycznego jest bardzo trudne. Dla wielu Pacjentów wciąż nie można znaleźć osoby, która mogłaby uratować ich życie. A może to właśnie Ty, uratujesz komuś życie?

Aby zostać potencjalnym dawcą, wystarczyło przyjść do naszego punktu rejestracyjnego z dowodem osobistym, wypełnić pakiet rejestracyjny zawierający formularz i pałeczki do pobrania wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej części policzka. Cały proces trwa ok.10 minut. Następnie komplet zostanie przesłany do fundacji DKMS. Po przebadaniu materiału genetycznego i wprowadzeniu danych do bazy, fundacja wysyła potwierdzenie rejestracji oraz kartę dawcy. Cały proces rejestracyjny trwa około 3-4 miesięcy.Udało się zarejestrować kilkudziesięciu nowych potencjalnych dawców!

Dziękujemy dyrekcji Galerii Świdnickiej za pomoc w organizacji akcji!

Bardzo dziękujemy także wszystkim, którzy zdecydowali się zostać potencjalnym dawcą. Dziękujemy naszym członkom i sympatykom, którzy w ten dzień poświęcili swój prywatny czas, aby pomóc przy organizacji całego wydarzenia. Szczególne podziękowania dla sekretarza naszego stowarzyszenia Adama Grabickiego, a także dla Adrianny Kalin, Marcina Jeziorka, Tomasza Marcinkowskiego, Marka Marczewskiego oraz Weroniki Antoninas, Bogumiły Barańskiej i Marcina Paluszka.19145992_668235876710519_8930597885381639647_n

19060160_10154911714399682_1249101265336341254_n 18951415_10154911714344682_1286381214629724692_n 19029294_10154911714439682_3097745137770916585_n 19030404_10154911714544682_6005057877621545503_n 19030228_668235870043853_5046635689047036113_n 19029261_668235880043852_4047024755003637794_n

11899808_798918896896470_2982943791332994684_n (1)

Świdniczanie doczekali się zasad przeprowadzania konsultacji

Nasze miasto do tej pory wciąż nie posiadało uregulowań i jasnych zasad w obszarze organizowania konsultacji społecznych. Świdnickie Forum Rozwoju od wielu miesięcy zabiegało o zmianę tego stanu rzeczy, biorąc pod uwagę fakt, że takie uregulowania posiada większość miast w naszym kraju.

Podjęta podczas sesji Rady Miejskiej uchwała zakłada możliwość zainicjowania procesu konsultacyjnego przez zainteresowanych mieszkańców, organizacje pozarządowe, Radę Miejską lub Świdnicką Radę Pożytku Publicznego.

Liczba mieszkańców, która musi podpisać się pod wnioskiem wynosi 250 osób. Nasz klub wnioskował o obniżenie tej liczby do 100 mieszkańców. Niestety, radni odrzucili naszą propozycję.

Trzeba podkreślić, że konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział. Koszt ich organizacji poniesie Gmina Miasto Świdnica.

Świdnickie Forum Rozwoju zabiega także o budowę Internetowej Platformy Konsultacyjnej. Mamy nadzieję, że wkrótce, zostanie wdrożona, będąc pokłosiem przyjętych przez radnych zasad przeprowadzania konsultacji w naszym mieście.

Interpelację w sprawie zasad konsultacji nasz radny Marcin Paluszek złożył już we wrześniu 2016 roku.

skan

Mamy nadzieję, że wkrótce dzięki nowym zasadom zostaną zorganizowane konsultacje związane z rewitalizacją Parku przy ulicy Sikorskiego.

Z zasadami przeprowadzania konsultacji można się zapoznać tutaj: XXXII_12_projekt uchwały

17952782_645727298961377_5217676662302728643_n

Uporządkowaliśmy Wieżyczkę trzeci raz

Już trzeci raz wspólnie porządkowaliśmy miejsce po zabytkowej wieżyczce. W sobotni dzień 22 kwietnia przy ładnej pogodzie, grillu i w towarzystwie baniek mydlanych porządkowaliśmy miejsce szczególne, które dla świdniczan wiele znaczy. Dziękujemy za tak liczny udział wszystkim mieszkańcom, tym najmłodszym i tym starszym. Ukłony dla Ligii Kobiet Polskich, seniorów, uczniów, pani Prezydent. Szczególnie pozdrawiamy więźniów świdnickiego aresztu, którzy wykonali kawał dobrej roboty! Liczymy na to, że niedługo to miejsce odzyska należny blask, dopóki się to nie stanie, będziemy co roku przypominać o tym miejscu w ramach takich akcji, jak ta!  Dziękujemy!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszej akcji, która wpisuje się w kalendarz wiosennych imprez w naszym mieście.

18034204_1246638198791202_1002695439918308459_n 17991193_1246638205457868_463792189335712364_n 17952940_1246638388791183_396242671823067566_n 18010518_1246638418791180_1233599473374347023_n 18057085_1246638445457844_5370509728607719025_n 18033442_1246638462124509_793202423917934401_n 18034371_1246638498791172_3754619160776526006_n 18058177_1246638675457821_4335779435263850972_n 17952871_1246638778791144_7202155696543414129_n 18058219_1246638908791131_6956425938354616216_n 18057023_1246638948791127_8252577921633496952_n A tutaj efekt naszych sobotnich prac:

18010853_1246638575457831_8386688387947548388_n 17952818_1246638562124499_4717542088841380413_n 17991194_1246638515457837_3136839755054183505_n

Dziękujemy naszym sponsorom za wsparcie:

18058139_1247658165355872_8035871546668908542_n

Marcin Paluszek

wiezyczka1

Posprzątajmy wieżyczkę- jeszcze raz!

Świdnickie Forum Rozwoju już po raz trzeci organizuje akcję sprzątania miejsca po zabytkowej wieżyczce w Parku Młodzieżowym przy ul. Armii Krajowej. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 22 kwietnia, od godz. 10:00.

Wszyscy mieszkańcy, którym nie jest obojętne dziedzictwo historyczne i kulturalne naszego miasta wspólnie postarają się o to, aby po zimowym zapomnieniu ponownie odkryć to, co z altany pozostało. Na co dzień zapomniane miejsce, które przez lata było miejscem szczególnym, przy którym spotykali się zakochani, odbywały się wieczorki taneczne, grała orkiestra, przez chwile znów będzie tętniło życiem!
Będzie to również doskonała okazja do integracji świdniczan, zarówno tych młodych, którzy nie pamiętają świetności tego miejsca, jak i tych, którzy spędzali tutaj wiele radosnych chwil.

Organizatorzy zapewniają niezbędne do prac narzędzia – sekatory, rękawice, grabie, worki na śmieci. Podczas akcji będzie również poczęstunek- grill, jak i zagwarantowane ciepłe i zimne napoje. Po zakończeniu prac, chętni wezmą udział we wspinaczce drzewnej.

882944_468429309945432_52999691_o

IMG_1913

nowy zarząd

Mamy nowy Zarząd

W dniu 2 marca 2017 odbyło się Walne Zebranie Świdnickiego Forum Rozwoju, na którym podjęliśmy szereg ważnych uchwał dotyczących dalszego funkcjonowania naszego Stowarzyszenia. Na początku ustalony został nowy regulamin, poprzedni nie spełniał już swoich funkcji z powodu rosnącej liczby członków Świdnickiego Forum Rozwoju. Druga uchwała dotyczyła wyboru Prezesa. Ponownie został wybrany Marcin Paluszek. Argumentacją członków za wyborem Marcina był zrównoważony rozwój Stowarzyszenia oraz podejmowanie inicjatyw w pracach Rady Miejskiej. Następnie ustanowiliśmy nowy Zarząd, w skład którego weszli:

Marek Marczewski-Wiceprezes,

Adam Grabicki-Sekretarz,

Marcin Jeziorek-Skarbnik,

Tomasz Marcinkowski-Członek Zarządu.

Pozostałe uchwały dotyczyły spraw organizacyjnych Stowarzyszenia. Dzięki ustanowieniu nowego regulaminu, Świdnickie Forum Rozwoju podejmie jeszcze prężniejsze działania na rzecz dobra Świdniczan, stworzymy wewnętrzną strategię działania w oparciu również o Państwa uwagi. Pamiętajmy, Świdnica to nasze wspólne dobro, zadbajmy o nią wspólnie!

16996219_1194953403959682_3272910685676418479_n

smog-swidnica-kolaz

Walka ze smogiem. Podsumowanie naszych propozycji i działań

W ostatnich dniach pogoda w naszym mieście znacznie się poprawiła. Wyższe temperatury i silniejsze wiatry trochę poprawiły jakoś powietrza.  Jednak musimy pamiętać, że problem będzie wracał, dlatego potrzebujemy konkretnych oraz odważnych decyzji już teraz, aby walka z niską emisją była naprawdę skuteczna.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy także informację z Urzędu Miasta na temat ilości udzielonych dotacji w ostatnich trzech latach na likwidację pieców węglowych. Okazuje się, że do tej pory zlikwidowano jedynie 280 pieców. Rocznie wydajemy na ten cel jedynie ok. 160 tys zł, co stanowi zaledwie promil całego budżetu miasta. W tym tempie proces wymiany będzie trwał blisko 120 lat, biorąc pod uwagę fakt, że szacowana liczba pieców do wymiany może wynieść nawet 12 tysięcy sztuk w całym mieście.

16295782_1645810385445704_1081879115_n

fot. gryzący dym wydobywający się z komina przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy

Świdnickie Forum Rozwoju w ostatnich miesiącach złożyło szereg interpelacji oraz zapytań dotyczących jakości zanieczyszczonego powietrza. Poniżej przedstawiamy nasze propozycje, które zostały przekazane władzom miasta:

1. ZNACZNE ZWIĘKSZENIE DOTACJI NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA- ZWIĘKSZENIE DOTACJI DO KWOTY 5000 ZŁ LUB 50 % KOSZTÓW WYMIANY PIECA JUŻ W TYM ROKU.

2. ZAREZERWOWANIE JUŻ W TYM ROKU KWOTY MILIONA ZŁOTYCH Z REZERWY BUDŻETOWEJ NASZEGO MIASTA NA WALKĘ Z NISKĄ EMISJĄ, DZIĘKI CZEMU MOŻNA BYŁOBY OBJĄĆ WYMIANĄ NAWET PÓŁ TYSIĄCA „KOPCIUCHÓW”

zwiekszenie dotacji

3. ZWIĘKSZENIE UPRAWNIEŃ STRAŻY MIEJSKIEJ, WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ KONTROLI SPALANIA ODPADÓW.

straz miejska smog

4.  ZAKUP PROFESJONALNEGO URZĄDZENIA MONITORUJĄCEGO JAKOŚĆ POWIETRZA W  NASZYM MIEŚCIE

interpelacja-pylomierz

Na chwilę obecną otrzymaliśmy enigmatyczną odpowiedź na naszą interpelację dotyczącą zakupu pyłomierza. Liczymy, że władze zmienią zdanie. Mamy również pozytywną odpowiedź na nasze propozycje dotyczące zaangażowania Straży Miejskiej. Oczekujemy na odpowiedź na nasze postulaty dotyczące zwiększenia dotacji celowych.

Mamy nadzieję, że powyższe cztery propozycje zostaną w tym roku wzięte pod uwagę. Dzięki tym propozycjom kolejny sezon grzewczy może być o wiele mniej uciążliwy.

Poniżej można zapoznać się ze wszystkimi naszymi zapytaniami i interpelacjami:

1002_i 17.02.2017 zwiekszenie dotacji smog

SKMBT_C22017022212250 smog straż miejska odpowiedź

SKMBT_C22017022212250 smog straż miejska zapytanie

XXV_919_16_i problem smogu XXVI_919_16 problem smogu

XXVI_951_17 zakup pyłomierza interpelacja smog odpowiedz

XXVI_951_17 zakup pyłomierza interpelacja smog

przygotował: Marcin Paluszek

jestesmy-za-jawnoscia

Elektroniczny Rejestr Umów już dostępny

Z lekkim poślizgiem udało się wdrożyć w Świdnicy jawny Elektroniczny Rejestr Umów, który pozwala każdemu mieszkańcowi na bieżąco zasięgać informacji o zawieranych przez miasto umowach z podmiotami zewnętrznymi. W rejestrze znajdziemy informacje m.in o wartości brutto każdego przedsięwzięcia, dostępne są też np, umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. 

Jest to efekt zgłaszanych wielokrotnie postulatów Świdnickiego Forum Rozwoju. Już w styczniu 2016 roku złożyliśmy pierwszą interpelację. Na chwilę obecną rejestr prowadzony jest na bieżąco dla wszystkich umów zawieranych od początku tego roku. Jednak ruszyły już prace nad tym, aby dostępny był rejestr umów zawieranych minimum 5 lat wstecz – od 2012 roku- o co również wnosiliśmy. Zdajemy sobie sprawę, ze jest to ogrom pracy dla pracowników urzędu. Liczymy na to, że wkrótce baza danych będzie znacznie rozszerzona.

Rejestr umów zawieranych przez Gminę Miasto Świdnica dostępny jest na stronach BIP Urzędu Miejskiego oraz pod adresem:

http://um.swidnica.pl/ftpum/pub/uru/

rejestr umow luty 2016

 

jawnosc-rejestr-umow

Świdnickie Forum Rozwoju dąży do pełnej jawności w życiu publicznym Świdnicy, dlatego popiera transparentność także w tym względzie. Wychodzimy z założenia, że świdniczanie mają prawo do pełnej informacji.  Uważamy,  że buduje to zaufanie między mieszkańcami, a władzami miasta i jest niezbędne do poprawnych relacji miedzy władzą publiczna a obywatelem- mówi Marcin Paluszek, lider Świdnickiego Forum Rozwoju.

Dziękujemy władzom miasta, na czele z Panią Prezydent Beatą Moskal-Słaniewską oraz Sekretarzowi Miasta- Panu Maciejowi Ratajowi oraz wszystkim urzędnikom zaangażowanym w stworzenia rejestru.

rejestr umow bip

smog-swidnica-kolaz

Świdniczanie mają prawo do informacji o jakości powietrza

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy odpowiedź z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczącą stałego i automatycznego monitoringu powietrza w naszym mieście. Z uzyskanej odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że na chwilę obecną nie ma możliwości stałego sprawdzania jakości powietrza. Obecnie jest tylko jedna stacjonarna stacja pomiarowa zlokalizowana przy ulicy Folwarcznej w Świdnicy- niestety pomiar dokonywany jest tylko raz w miesiącu i dotyczy tylko pyłu zawieszonego PM 10.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 29 grudnia 2016 roku nasi radni złożyli interpelację z propozycją zakupu nowoczesnego urządzenia- profesjonalnego pyłomierza, który informowałby świdniczan o przekroczonych normach czystości powietrza w naszym mieście w sposób ciągły i stały.

Urządzenie takie na bieżąco bada i ocenia stan powietrza oraz przesyła aktualne dane, które mogą być publikowane na stronach np. Urzędu Miasta. Dzięki temu, można również wysyłać mieszkańcom powiadomienia o stanie powietrza w danym dniu (np. drogą sms-ową).

Świdnica znajduje się na liście bardziej zanieczyszczonych miast Dolnego Śląska. Przez kilkadziesiąt dni w roku przekroczone są znacznie normy benzo(a)apirenu, pyłu zawieszonego PM 2.5 oraz PM 10. Powoduje to negatywne skutki zdrowotne wśród mieszkańców miasta.

Świdniczanie powinni mieć dostęp do wiedzy na temat czystości powietrza każdego dnia. W szczególności dzieci i osoby starsze są narażone na negatywne skutki przekroczeń norm. Gdyby informacja o stanie powietrza w mieście była publikowana ciągle i na bieżąco- osoby takie w danym dniu mogłyby pozostać w swoich miejscach zamieszkania i nie narażać się na zwiększenie ryzyka zachorowań na wiele groźnych chorób. 

interpelacja-pylomierz

pylomierz

Wciąż oczekujemy także na odpowiedź dotyczącą interpelacji złożonej w dniu 13 grudnia 2016 roku, w której pytaliśmy m.in. o zwiększenie kompetencji Straży Miejskiej w obszarze kontroli spalania odpadów w paleniskach zlokalizowanych w naszym mieście.

interpelacja-smog-13-12-16

Marcin Paluszek

13528132_1036272409791433_1279417243970828671_o

Budżet na 2017 rok-część naszych postulatów wzięto pod uwagę

W czwartek 29 grudnia 2016 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej, która poświęcona była przyjęciu uchwał budżetowej na kolejny 2017 rok.

Klub Świdnickiego Forum Rozwoju podjął decyzję o  pozytywnym rozpatrzeniu projektu i poparciu uchwały budżetowej.

Do najważniejszych inwestycji, które znalazły się w budżecie i o które w swoich działaniach zabiegało Świdnickie Forum Rozwoju należą:

 1. Przebudowa ulic Wodna/Mieszka
 2. Rozwój infrastruktury tras rowerowych w Świdnicy- budowa nowych tras rowerowych: budowa ciągu pieszo rowerowego przy ul. Kopernika, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej, budowa trasy rowerowej na Osiedlu Zawiszów.
 3. utrzymanie zieleni w mieście- wzrost wydatków o ok 31.4 %,w tym na tak potrzebne modernizacje świdnickich licznych parków. Ubolewamy jedynie, ze powtórnie na liście zadań inwestycyjnych nie znalazła się rewitalizacja zabytkowej altany oraz Parku Młodzieżowego, pomimo tego ,że trzykrotnie inwestycja ta została wskazywana przez Świdniczan w budżecie obywatelskim jako priorytet do realizacji.
 4. Zwiększone środki na walkę z niską emisją
 5. Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul., Pogodnej
 6. W dziale drogi publiczne gminne –podwojono wydatki majątkowe na inwestycje w infrastrukturę drogową- dzięki temu m.in. zostanie zmodernizowana ul. Przyjaźni, czy wcześniej wymienione trasy rowerowe.
 7. Modernizacja basenu odkrytego w Świdnicy.

Cieszymy się, władze miasta pozostały przy inicjatywie budżetu obywatelskiego, pomimo chęci likwidacji i krytycznych uwag części radnych. Mamy nadzieje, że zarezerwowana kwota 3600 000 zł w całości zostanie przeznaczona na projekty zgłoszone przez świdniczan i przyczyni się do dalszego rozwoju naszego miasta oraz aktywności obywatelskiej.

13523732_1117825881589114_385477942_o


15823112_10206879882430108_5478685907327333657_n