nowy zarząd

Mamy nowy Zarząd

W dniu 2 marca 2017 odbyło się Walne Zebranie Świdnickiego Forum Rozwoju, na którym podjęliśmy szereg ważnych uchwał dotyczących dalszego funkcjonowania naszego Stowarzyszenia. Na początku ustalony został nowy regulamin, poprzedni nie spełniał już swoich funkcji z powodu rosnącej liczby członków Świdnickiego Forum Rozwoju. Druga uchwała dotyczyła wyboru Prezesa. Ponownie został wybrany Marcin Paluszek. Argumentacją członków za wyborem Marcina był zrównoważony rozwój Stowarzyszenia oraz podejmowanie inicjatyw w pracach Rady Miejskiej. Następnie ustanowiliśmy nowy Zarząd, w skład którego weszli:

Marek Marczewski-Wiceprezes,

Adam Grabicki-Sekretarz,

Marcin Jeziorek-Skarbnik,

Tomasz Marcinkowski-Członek Zarządu.

Pozostałe uchwały dotyczyły spraw organizacyjnych Stowarzyszenia. Dzięki ustanowieniu nowego regulaminu, Świdnickie Forum Rozwoju podejmie jeszcze prężniejsze działania na rzecz dobra Świdniczan, stworzymy wewnętrzną strategię działania w oparciu również o Państwa uwagi. Pamiętajmy, Świdnica to nasze wspólne dobro, zadbajmy o nią wspólnie!

16996219_1194953403959682_3272910685676418479_n

smog-swidnica-kolaz

Walka ze smogiem. Podsumowanie naszych propozycji i działań

W ostatnich dniach pogoda w naszym mieście znacznie się poprawiła. Wyższe temperatury i silniejsze wiatry trochę poprawiły jakoś powietrza.  Jednak musimy pamiętać, że problem będzie wracał, dlatego potrzebujemy konkretnych oraz odważnych decyzji już teraz, aby walka z niską emisją była naprawdę skuteczna.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy także informację z Urzędu Miasta na temat ilości udzielonych dotacji w ostatnich trzech latach na likwidację pieców węglowych. Okazuje się, że do tej pory zlikwidowano jedynie 280 pieców. Rocznie wydajemy na ten cel jedynie ok. 160 tys zł, co stanowi zaledwie promil całego budżetu miasta. W tym tempie proces wymiany będzie trwał blisko 120 lat, biorąc pod uwagę fakt, że szacowana liczba pieców do wymiany może wynieść nawet 12 tysięcy sztuk w całym mieście.

16295782_1645810385445704_1081879115_n

fot. gryzący dym wydobywający się z komina przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy

Świdnickie Forum Rozwoju w ostatnich miesiącach złożyło szereg interpelacji oraz zapytań dotyczących jakości zanieczyszczonego powietrza. Poniżej przedstawiamy nasze propozycje, które zostały przekazane władzom miasta:

1. ZNACZNE ZWIĘKSZENIE DOTACJI NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA- ZWIĘKSZENIE DOTACJI DO KWOTY 5000 ZŁ LUB 50 % KOSZTÓW WYMIANY PIECA JUŻ W TYM ROKU.

2. ZAREZERWOWANIE JUŻ W TYM ROKU KWOTY MILIONA ZŁOTYCH Z REZERWY BUDŻETOWEJ NASZEGO MIASTA NA WALKĘ Z NISKĄ EMISJĄ, DZIĘKI CZEMU MOŻNA BYŁOBY OBJĄĆ WYMIANĄ NAWET PÓŁ TYSIĄCA „KOPCIUCHÓW”

zwiekszenie dotacji

3. ZWIĘKSZENIE UPRAWNIEŃ STRAŻY MIEJSKIEJ, WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ KONTROLI SPALANIA ODPADÓW.

straz miejska smog

4.  ZAKUP PROFESJONALNEGO URZĄDZENIA MONITORUJĄCEGO JAKOŚĆ POWIETRZA W  NASZYM MIEŚCIE

interpelacja-pylomierz

Na chwilę obecną otrzymaliśmy enigmatyczną odpowiedź na naszą interpelację dotyczącą zakupu pyłomierza. Liczymy, że władze zmienią zdanie. Mamy również pozytywną odpowiedź na nasze propozycje dotyczące zaangażowania Straży Miejskiej. Oczekujemy na odpowiedź na nasze postulaty dotyczące zwiększenia dotacji celowych.

Mamy nadzieję, że powyższe cztery propozycje zostaną w tym roku wzięte pod uwagę. Dzięki tym propozycjom kolejny sezon grzewczy może być o wiele mniej uciążliwy.

Poniżej można zapoznać się ze wszystkimi naszymi zapytaniami i interpelacjami:

1002_i 17.02.2017 zwiekszenie dotacji smog

SKMBT_C22017022212250 smog straż miejska odpowiedź

SKMBT_C22017022212250 smog straż miejska zapytanie

XXV_919_16_i problem smogu XXVI_919_16 problem smogu

XXVI_951_17 zakup pyłomierza interpelacja smog odpowiedz

XXVI_951_17 zakup pyłomierza interpelacja smog

przygotował: Marcin Paluszek

jestesmy-za-jawnoscia

Elektroniczny Rejestr Umów już dostępny

Z lekkim poślizgiem udało się wdrożyć w Świdnicy jawny Elektroniczny Rejestr Umów, który pozwala każdemu mieszkańcowi na bieżąco zasięgać informacji o zawieranych przez miasto umowach z podmiotami zewnętrznymi. W rejestrze znajdziemy informacje m.in o wartości brutto każdego przedsięwzięcia, dostępne są też np, umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi. 

Jest to efekt zgłaszanych wielokrotnie postulatów Świdnickiego Forum Rozwoju. Już w styczniu 2016 roku złożyliśmy pierwszą interpelację. Na chwilę obecną rejestr prowadzony jest na bieżąco dla wszystkich umów zawieranych od początku tego roku. Jednak ruszyły już prace nad tym, aby dostępny był rejestr umów zawieranych minimum 5 lat wstecz – od 2012 roku- o co również wnosiliśmy. Zdajemy sobie sprawę, ze jest to ogrom pracy dla pracowników urzędu. Liczymy na to, że wkrótce baza danych będzie znacznie rozszerzona.

Rejestr umów zawieranych przez Gminę Miasto Świdnica dostępny jest na stronach BIP Urzędu Miejskiego oraz pod adresem:

http://um.swidnica.pl/ftpum/pub/uru/

rejestr umow luty 2016

 

jawnosc-rejestr-umow

Świdnickie Forum Rozwoju dąży do pełnej jawności w życiu publicznym Świdnicy, dlatego popiera transparentność także w tym względzie. Wychodzimy z założenia, że świdniczanie mają prawo do pełnej informacji.  Uważamy,  że buduje to zaufanie między mieszkańcami, a władzami miasta i jest niezbędne do poprawnych relacji miedzy władzą publiczna a obywatelem- mówi Marcin Paluszek, lider Świdnickiego Forum Rozwoju.

Dziękujemy władzom miasta, na czele z Panią Prezydent Beatą Moskal-Słaniewską oraz Sekretarzowi Miasta- Panu Maciejowi Ratajowi oraz wszystkim urzędnikom zaangażowanym w stworzenia rejestru.

rejestr umow bip

smog-swidnica-kolaz

Świdniczanie mają prawo do informacji o jakości powietrza

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy odpowiedź z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczącą stałego i automatycznego monitoringu powietrza w naszym mieście. Z uzyskanej odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że na chwilę obecną nie ma możliwości stałego sprawdzania jakości powietrza. Obecnie jest tylko jedna stacjonarna stacja pomiarowa zlokalizowana przy ulicy Folwarcznej w Świdnicy- niestety pomiar dokonywany jest tylko raz w miesiącu i dotyczy tylko pyłu zawieszonego PM 10.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 29 grudnia 2016 roku nasi radni złożyli interpelację z propozycją zakupu nowoczesnego urządzenia- profesjonalnego pyłomierza, który informowałby świdniczan o przekroczonych normach czystości powietrza w naszym mieście w sposób ciągły i stały.

Urządzenie takie na bieżąco bada i ocenia stan powietrza oraz przesyła aktualne dane, które mogą być publikowane na stronach np. Urzędu Miasta. Dzięki temu, można również wysyłać mieszkańcom powiadomienia o stanie powietrza w danym dniu (np. drogą sms-ową).

Świdnica znajduje się na liście bardziej zanieczyszczonych miast Dolnego Śląska. Przez kilkadziesiąt dni w roku przekroczone są znacznie normy benzo(a)apirenu, pyłu zawieszonego PM 2.5 oraz PM 10. Powoduje to negatywne skutki zdrowotne wśród mieszkańców miasta.

Świdniczanie powinni mieć dostęp do wiedzy na temat czystości powietrza każdego dnia. W szczególności dzieci i osoby starsze są narażone na negatywne skutki przekroczeń norm. Gdyby informacja o stanie powietrza w mieście była publikowana ciągle i na bieżąco- osoby takie w danym dniu mogłyby pozostać w swoich miejscach zamieszkania i nie narażać się na zwiększenie ryzyka zachorowań na wiele groźnych chorób. 

interpelacja-pylomierz

pylomierz

Wciąż oczekujemy także na odpowiedź dotyczącą interpelacji złożonej w dniu 13 grudnia 2016 roku, w której pytaliśmy m.in. o zwiększenie kompetencji Straży Miejskiej w obszarze kontroli spalania odpadów w paleniskach zlokalizowanych w naszym mieście.

interpelacja-smog-13-12-16

Marcin Paluszek

13528132_1036272409791433_1279417243970828671_o

Budżet na 2017 rok-część naszych postulatów wzięto pod uwagę

W czwartek 29 grudnia 2016 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej, która poświęcona była przyjęciu uchwał budżetowej na kolejny 2017 rok.

Klub Świdnickiego Forum Rozwoju podjął decyzję o  pozytywnym rozpatrzeniu projektu i poparciu uchwały budżetowej.

Do najważniejszych inwestycji, które znalazły się w budżecie i o które w swoich działaniach zabiegało Świdnickie Forum Rozwoju należą:

  1. Przebudowa ulic Wodna/Mieszka
  2. Rozwój infrastruktury tras rowerowych w Świdnicy- budowa nowych tras rowerowych: budowa ciągu pieszo rowerowego przy ul. Kopernika, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej, budowa trasy rowerowej na Osiedlu Zawiszów.
  3. utrzymanie zieleni w mieście- wzrost wydatków o ok 31.4 %,w tym na tak potrzebne modernizacje świdnickich licznych parków. Ubolewamy jedynie, ze powtórnie na liście zadań inwestycyjnych nie znalazła się rewitalizacja zabytkowej altany oraz Parku Młodzieżowego, pomimo tego ,że trzykrotnie inwestycja ta została wskazywana przez Świdniczan w budżecie obywatelskim jako priorytet do realizacji.
  4. Zwiększone środki na walkę z niską emisją
  5. Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul., Pogodnej
  6. W dziale drogi publiczne gminne –podwojono wydatki majątkowe na inwestycje w infrastrukturę drogową- dzięki temu m.in. zostanie zmodernizowana ul. Przyjaźni, czy wcześniej wymienione trasy rowerowe.
  7. Modernizacja basenu odkrytego w Świdnicy.

Cieszymy się, władze miasta pozostały przy inicjatywie budżetu obywatelskiego, pomimo chęci likwidacji i krytycznych uwag części radnych. Mamy nadzieje, że zarezerwowana kwota 3600 000 zł w całości zostanie przeznaczona na projekty zgłoszone przez świdniczan i przyczyni się do dalszego rozwoju naszego miasta oraz aktywności obywatelskiej.

13523732_1117825881589114_385477942_o


15823112_10206879882430108_5478685907327333657_n

atrakcje basen przyklad

Basen odkryty doczeka się modernizacji!

Nadchodzi ten moment. Mieszkańcy czekali na tą inwestycje latami. Dali jasny sygnał podczas głosowania w Budżecie Obywatelskim, że powinien ponownie odzyskać blask! Gdyby radni nie podjęli decyzji o przebudowie, basen musiałby zostać zamknięty na zawsze już w przyszłym roku. Blisko stuletni obiekt, który służy świdniczanom od pokoleń doczeka się modernizacji. Dziękujemy i do zobaczenia na nowym basenie!

10606374_618054791649549_1388954436828360674_n

15171037_916550648478150_898058803301102662_n

1463001_210154759165948_2058846935_n

Populizm- to nie przejdzie

Jak bumerang powraca sprawa likwidacji Budżetu Obywatelskiego. Część radnych twierdzi, że środki w wysokości 3.6 miliona złotych, która stanowią zaledwie 1.65 % całego budżetu miasta  na 2017 rok są marnotrawione i przeznaczane na inwestycje, które miastu są niepotrzebne. Niektórzy radni uważają, że cała kwota lub jej znaczna część powinna zostać przeznaczona na remonty chodników w mieście. Dlaczego akurat chodników, a nie na przykład dróg, placów, przystanków itp.?- tego niestety sami zainteresowani nie potrafią wyjaśnić, oprócz populistycznych stwierdzeń, że „chodniki w mieście są w katastrofalnym stanie”. Radni zapominają jednak, że to właśnie dzięki budżetowi obywatelskiemu większość środków przeznaczana jest na inwestycje właśnie w infrastrukturę twardą- chodniki, skwery, place zabaw itd.

Poniżej przedstawiamy wykaz wszystkich inwestycji, które zwyciężyły w ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Ponad połowa środków na zadania dzielnicowe- blisko milion złotych (960 000 zł) zostało przeznaczonych na remonty skwerów i chodników w mieście.

 

 

Dzielnica Centrum – 288 000 zł

Rewitalizacja skweru przy pl. Michała Drzymały, w tym przebudowa i renowacja placu zabaw – 235 głosów (288 000 zł)

 Dzielnica Śródmieście – 256 000 zł

Rewitalizacja skweru u zbiegu Wałowej i Sikorskiego i Komunardów- etap 1 – 99 głosów (256 000 zł) 

 Dzielnica Osiedle Młodych Południe –  160 000 zł

– Kort do gry w tenisa ziemnego na Osiedlu Młodych przy ul. Prądzyńskiego – 131 głosów (160 000 zł) 

 Dzielnica Osiedle Młodych Północ – 224 000 zł

– Budowa boksu śmietnikowego na odpady segregowane przy ul. Of. Oświęcimskich 44-46, ul. Zamenhofa 49-55 oraz remont chodników należących do Gminy Miasto Świdnica – 193 głosy (134 000 zł) 

 Dzielnica Osiedle Zawiszów – 144 000 zł

Remont chodnika – ul. Ks. Henryka Pobożnego i Ks. Henryka Brodatego – 111 głosów (144 000 zł)

 Dzielnica Zarzecze – 208 000 zł

– Centrum Edukacji Czytelniczej Zarzecze w Gimnazjum nr 4 – 172 głosy (100 000 zł)

 Dzielnica Kolonia – 32 000 zł

– Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych, teren pomiędzy ulicami Przemysłową a Mazowiecką – 94 głosy (32 000 zł)

30 tys. zł – bonus od prezydenta Świdnicy w nagrodę za najwyższą frekwencję – 24,82 proc. – rozbudowa placu zabaw o sprzęty dla dzieci 2-10 lat. Teren pomiędzy ulicami Przemysłową a Mazowiecką.

 Dzielnica Południowa – 96 000 zł

– Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Kraszowickiej – 88 głosów (30 000 zł)

Remont chodnika – przy parkingu na ul. Słowiańskiej (cmentarz komunalny) – 46 głosów (80 000 zł)

 Dzielnica Zachodnia – 192 000 zł

Remont chodników na ul. T. Kościuszki na odcinku od wjazdu z ul. Wałbrzyskiej do styku początkowego z ul. Chopina – 139 głosów (192 000 zł).

Nie możemy zrozumieć, dlaczego tyle taniego populizmu pada z ust doświadczonych radnych, którzy uważają, że mieszkańcy są niezdolni do podjęcia racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Jak widać powyżej- świdniczanie doskonale wiedzą na co wydać skromne środki przeznaczone na budżet obywatelski. Świdnickie Forum Rozwoju będzie walczyć z wszelkimi przejawami taniego nieracjonalnego populizmu i będzie bronić budżetu obywatelskiego.

Zgadzamy się z opinią dr Marcina Gerwina:

„Podstawową zaletą wprowadzenia budżetu obywatelskiego jest to, że finansowane są tylko te projekty, które mieszkańcy uznali za ważne, zapewnia to więc efektywne gospodarowanie pieniędzmi. To jednak jeszcze nie wszystko. Równie ważny jest aspekt społeczny, można bowiem cały proces budżetu obywatelskiego przygotować tak, aby był on okazją do spotkań mieszkańców, do poznawania się, do budowania więzi społecznych. Może być on także punktem wyjścia do budowania międzyludzkiej solidarności, mieszkańcy mogą bowiem przeznaczać środki nie tylko na remont chodnika pod własnymi oknami, lecz także wspierać mieszkańców z innych rejonów miasta, dostrzegając, że ich potrzeby są również ważne. Nie chodzi więc o to, aby, wykorzystując możliwość zagłosowania na projekt, wyciągnąć ze wspólnych środków pieniądze na remont swojej ulicy. Chodzi także o to, by powstawała prawdziwa, lokalna społeczność, w której ludzie dbają o siebie nawzajem”.

 Radni Świdnickiego Forum Rozwoju

Marek Marczewski

Marek Paluszek

jestesmy-za-jawnoscia

Coraz bliżej Urzędowego Rejestru Umów

Otrzymaliśmy odpowiedź w sprawie ostatecznego terminu utworzenia w naszym mieście elektronicznego urzędowego rejestru umów-dostępnego dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta. Uważamy, że transparentność w naszym mieście jest ważnym elementem budowania poprawnych relacji i zaufania między mieszkańcem a władzami Świdnicy. Dlatego też z dużym niepokojem obserwowaliśmy przesunięcie terminu powstania tak potrzebnego rejestru, który obecny jest już w wielu miastach w Polsce.

Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią od pani prezydent, postulowany przez nas od miesięcy rejestr będzie gotowy jeszcze w tym roku! Czekamy na końcowe prace nad aplikacją. Będziemy na bieżąco informować o postępach prac i ostatecznym terminie oddania do użytku Urzędowego Rejestru Umów.

jawnosc-rejestr-umow

Marcin Paluszek

14907190_1074714685983555_8387931907550584264_n

2 RST Półmaraton Świdnicki- Nasi pobiegli!

Po raz drugi Świdnica zamieniła się w biegową stolicę regionu. Setki biegaczy opanowało nasze miasto, a wśród nich znaleźli się nasi radni Marcin Paluszek oraz Marek Marczewski. Przebiegli cały dystans 21 kilometrów w dobrym czasie i w znakomitych nastrojach. Gratulujemy i czekamy na kolejną edycję półmaratonu w przyszłym roku!

14993442_1074714569316900_65818367902174252_n

14947719_1074714575983566_4165158975223141747_n

 

 

jestesmy-za-jawnoscia

DĄŻYMY DO JAWNOŚCI W ŚWIDNICY- CHCEMY JAWNEGO REJESTRU UMÓW

Dostępne są już pełniejsze dane dotyczące nagród przyznanych urzędnikom przez poprzednie i obecne władze miasta. Świdnickie Forum Rozwoju dąży do pełnej jawności w życiu publicznym Świdnicy, dlatego popiera transparentność także w tym względzie. Wychodzimy z założenia, że świdniczanie mają prawo do pełnej informacji. 

Członek naszego stowarzyszenia- Adrian Gączkowski wraz z pomocą Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, niezależnie od działań w stowarzyszeniu, wystąpił indywidualnie i prywatnie o udostępnienie informacji publicznej, do czego miał pełne prawo i cieszymy się, że informacja została przekazana zgodnie z przepisami i ustawą.

Tymczasem nasze stowarzyszenie od kilku miesięcy walczy o utworzenie JAWNEGO Urzędowego Rejestru Umów. Już w lutym bieżącego roku wystosowaliśmy odpowiednią interpelację w tej sprawie. Będziemy podejmowali kolejne kroki do urzeczywistnienia rejestru umów, na wzór np. Słupska.

Niestety nadal nie ma elektronicznego rejestru, pomimo, że II kwartał minął trzy miesiące temu. Będziemy składać kolejne zapytania poprzez naszych radnych Marka Marczewskiego i Marcina Paluszka do Pani Prezydent w tym temacie.

rejestr-umow