Archiwa tagu: rowery w świdnicy

26239327_764639943736778_7369918083106217657_n

Pierwsza stacja naprawy rowerów w Świdnicy

Świdnicy rowerzyści mają kolejny powód do świętowania. W naszym mieście została zamontowana samoobsługowa stacja naprawy rowerów! Jest to efekt starań naszego radnego Marcina Paluszka. 

Stacja znajduje się tuż przy budynku-poczekalni Centrum Przesiadkowego przy ulicy Kolejowej. Rowerzyści mogą korzystać z zestawu narzędzi oraz ręcznej pompki powietrza z adaptorem na wszystkie zawory rowerowe. Konstrukcja stacji pozwala na umieszczenie roweru na wspornikach i dokonywanie napraw czy przeglądu roweru z możliwością ruchu korbą. QR Code znajdujący się na froncie stacji umożliwia skorzystanie z publikacji internetowych zawierających instrukcje napraw usterek rowerowych.  Co ważne, taka stacja umożliwia również naprawy wózków dziecięcych oraz inwalidzkich.

Dziękujemy władzom miasta za życzliwość przy realizacji tego pomysłu, a urzędnikom UM (w szczególności z Wydziału  Turystyki). Mamy nadzieję, że uda się zamontować podobne stacje także w innych rejonach miasta.

26219409_764640073736765_464984244963075602_n 26238979_764639947070111_6004361159773083516_n 26239382_764639983736774_3050314269771850275_n 26730624_764640013736771_327481429454360912_n 26805333_764639950403444_2434568488633525427_n

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

WNIOSKI Z DEBATY ROWEROWEJ- MAMY ODPOWIEDŹ WŁADZ MIASTA

Pod koniec sierpnia tego roku Świdnickie Forum Rozwoju zorganizowało pierwszą świdnicką debatę rowerową w ramach II Festiwalu Punkt Zero. Zaproszeni specjaliści od polityki rowerowej, aktywiści, urzędnicy, radni oraz mieszkańcy wypracowali wnioski, które następnie zostały przekazane w formie interpelacji naszego radnego Marcina Paluszka władzom miasta. Prezentujemy odpowiedź Zastępcy Prezydenta Marka Suwalskiego na nasze propozycje.

Mamy dla Was kilka dobrych wiadomości!

1. Miasto Świdnica opracuje koncepcję wprowadzenia strefy TEMPO 30 na uliczkach Starego Miasta, która będzie uwzględniać elementy uspokojenia ruchu oraz określać możliwości wprowadzenia ruchu dwukierunkowego rowerów na drogach jednokierunkowych.

2. Miasto Świdnica zapewni bieżące uwzględnianie potrzeb rowerzystów w innych rejonach miasta (pasy rowerowe, kontrapasy, ciągi pieszo- rowerowe).

3. W budżecie na kolejny rok miasto po raz pierwszy wyasygnuje pulę pieniędzy na stojaki rowerowe (w kształcie litery U) na terenie całego miasta (osobna pozycja w budżecie).

4. Władze miasta wyodrębnią po raz pierwszy w budżecie miasta osobnej puli środków na inwestycje rowerowe.

Cieszymy się, że w dużej części nasze wnioski zostały pozytywnie przyjęte przez władze miasta. Chcieliśmy podkreślić także, że nie kierowaliśmy nigdy „zarzutów”, tylko „uwagi” do polityki rowerowej Świdnicy.

Będziemy dalej przyglądać się realizacji powyższych punktów oraz dążyć do tego, żeby koncepcja infrastruktury rowerowej z 2008 roku została chociaż zaktualizowana, gdyż wciąż podtrzymujemy, że nie spełnia ona swej roli obecnie i jest mocno przestarzała.

Zachęcamy do zapoznania się z całą odpowiedzią: KLIKNIJ TUTAJ: XII_424_15

11899888_798918890229804_1738915121166307077_n

11899888_798918890229804_1738915121166307077_n

DEBATA ROWEROWA – WNIOSKI I POSTULATY

W piątkowe popołudnie 28 sierpnia 2015 roku spotkaliśmy się na dyskusji dotyczącej rowerów w przestrzeni miejskiej w ramach II Festiwalu Punkt Zero. Debata Rowerowa w zacnych murach Centrum Partnerstwa UNESCO przy Kościele Pokoju trwała ponad dwie godziny. Goście żywo komentowali przedstawione przez Marcina Paluszka dane dotyczce istniejącej infrastruktury rowerowej.

Zaproszeni zostali goście, wśród któych znaleźli się:

-Daniel Chojnacki- Oficer Rowerowy Miasta Wrocław – autor i główny architekt sukcesu Wrocławia, jako miasta przyjaznego rowerzyście

-Aleksander Obłąk – Stowarzyszenie Akcja Miasto

-Karol Stec- Pełnomocnik Prezydenta Wałbrzycha ds. Infrastruktury Rowerowej, wiceprezes Stowarzyszenia Rowerowy Wałbrzych

-Teresa Świło – Poseł RP,

-Jan Dzięcielski – Przewodniczący Rady Miejskiej Świdnicy,

-Krystyna Lasek – Uniwersytet III Wieku,

-Przedstawiciele grupy ŚWIR – rowerzystów ze Świdnicy

-Stanisław Kubik Kierownik Refereatu Infrastruktury Urzędu Miejskiego Świdnicy.

Debatę prowadził i moderował Marcin Paluszek – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Świdnicy oraz lider Świdnickiego Forum Rozwoju.

Eksperci zaproponowali przeanalizowanie możliwość stworzenia udogodnień dla rowerzystów – zaczynając od starego miasta. Chodzi głównie o możliwości:

  1. uspokojenia ruchu samochodowego- wprowadzenie Strefy TEMPO 30 (ograniczenie prędkości do 30 km/h w uliczkach starego miasta), lokalizacja miejsc, gdzie można zastosować progi zwalniające, poduszki berlińskie itd.
  2. Lokalizacji kontrapasów na ulicach jednokierunkowych (tam gdzie to możliwe) bez uszczerbku na miejsca parkingowe – lub modyfikacja zasad parkowania aut,
  3. Utworzenia pasów do ruchu rowerowego wyznaczonych na jezdni, rowery1
  4. Wyznaczenia ulic jednokierunkowych, dostępnych dla rowerzystów w obu kierunkach (tabliczka – znak T-22)rowery2
  5. Wyznaczenia deptaków, ciągów pieszych dostępnych dla ruchu rowerowego.rowery3

Zdaniem Aleksandra Obłąka, nawet w tym roku te ułatwienia udałoby się zastosować, gdyż nie wymagają one ogromnych nakładów finansowych. Takie rozwiązania są szeroko stosowane na całym świecie, w tym – w wielu miastach Polski. Chcemy zrobić pierwszy krok, który nie kosztuje zbyt dużo, a ogromnie wpływa na jakość podróży rowerem.

Wszystko jednak zależy od analiz, które powinny zostać wykonane przez urzędników (choć pozytywne nastawienie też jest ważne).

Najważniejszą rzeczą, na którą zwracał uwagę m.in Karol Stec oraz Daniel Chojnacki jest brak spójnej koncepcji, która wyznaczałaby kierunki działania w kolejnych latach oraz byłaby podstawą zdobywania środków z funduszy europejskich, które w obecnej perspektywie stawiają właśnie na komunikację rowerową w miastach. Dlatego będziemy starali się przekonać władze miasta do podjęcia działan zmierzających do stworzenia takiego dokumentu strategicznego.

Prelegenci zwrócili też uwagę, że ważne jest systematyczne inwestowanie w nowe stojaki rowerowe, które są relatywnie tanie, a w znaczący sposób poprawiają komfort jazdy na rowerze po mieście (oczywiście stojaki w kształcie odwróconej litery „U”).

11934998_798918893563137_1198974876390414354_n

Co jeszcze zaproponowali mieszkańcy i zaproszeni goście?

1. Stworzenie funkcji oficera rowerowego (podobnie jak np we Wrocławiu) lub pełnomocnika (podobnie jak w Wałbrzychu) lub oodelegowanie jednego komeptentnego urzędnika do koordynacji działań dotyczących polityki rowerowej w mieście.

2. Wyodrębnienie osobnego budżetu rowerowego, który przeznaczony byłby tylko na realizację miejskiej polityki rowerowej- budżet taki nie musi być od razu zasilony dużymi środkami – moga one wzrastać rok rocznie.

3. Zorganizowanie okrągłego stołu rowerowego pomiędzy urzędnikami, mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi. Takie doradcze ciało spotykałoby się np. raz na kwartał w celu przeglądu postępów w realizacji polityki rowerowej, generowało nowe pomysły i było forum wymiany dobrych praktyk.

4. Działania edukacyjne, które promowałyby rower jako alternatywny i zdrowy środek transportu.

Wszystkie powyższe pomysły i wnioski, które zostały sformułowane podczas Debaty Rowerowej zostaną przekazane na ręce Pani Prezydent oraz naszych świdnickich urzedników odpowiedzialnych za infrastrukturę drogową w  mieście.

Jeszcze raz pragniemy podziękować Wszystkim, którzy pojawili się na debacie i wyrazili swoje zdanie, przedstawili swoje pomysły. Będziemy dążyć do tego, aby w perspektywie kilku najbliższych lat Świdnica stała się miastem przyjaznym rowerzyście. Dziękujemy także gospodarzom Kościoła Pokoju za gościnę w tak pięknym miejscu.

11899808_798918896896470_2982943791332994684_n (1)

fot. Wiktor Bąkiewicz

FullSizeRender

SZANSA NA ROWEROWĄ ŚWIDNICĘ

Świdnickie Forum Rozwoju jest stowarzyszeniem, które w swoim Programie Rozwoju Świdnicy zawarło propozycje uczynienia miasta bardziej przyjaznego rowerzyście. Dlatego nie próżnujemy, tylko od początku tego roku podejmujemy szereg rozmów, spotkań w celu wypracowania rozwiązań, które mogłyby zostać zastosowane w Świdnicy. Jeszcze w grudniu 2014 roku radny Marcin Paluszek otrzymał odpowiedź na interpelację w temacie „krajobrazu rowerowego” w naszym mieście oraz gotowej od kilku lat koncepcji budowy tras rowerowych, która nigdy nie została wdrożona (poniżej skan odpowiedzi na interpelację).

interpelacja rowery

Radni Świdnickiego Forum Rozwoju poprosili urzędników miejskich o przygotowanie kompleksowej ewidencji ścieżek rowerowych oraz aktualnej mapy z zaznaczonymi wszystkimi trasami wraz z informacją o stanie i rodzaju nawierzchni. Na podstawie tych zebranych danych, radni ŚFR odbyli z urzędnikami Departamentu Komunikacji spotkanie w celu omówienia propozycji związanych z rozpoczęciem prac nad wprowadzeniem pierwszych ułatwień dla rowerzystów.

IMG_0385

 PIERWSZY KROK – UŁATWIENIA DLA ROWERZYSTÓW NA STARÓWCE

Jeśli chodzi o ułatwienia na starówce to na spotkaniu uzgodniono, że do końca lutego zostanie przeanalizowana możliwość stworzenia udogodnień dla rowerzystów – zaczynając od starego miasta. Chodzi głównie o możliwości:

  1. uspokojenia ruchu samochodowego- wprowadzenie Strefy TEMPO 30 (ograniczenie prędkości do 30 km/h w uliczkach starego miasta), lokalizacja miejsc, gdzie można zastosować progi zwalniające, poduszki berlińskie itd.
  2. Lokalizacji kontrapasów na ulicach jednokierunkowych (tam gdzie to możliwe) bez uszczerbku na miejsca parkingowe – lub modyfikacja zasad parkowania aut,
  3. Utworzenia pasów do ruchu rowerowego wyznaczonych na jezdni, rowery1
  4. Wyznaczenia ulic jednokierunkowych, dostępnych dla rowerzystów w obu kierunkach (tabliczka – znak T-22)rowery2
  5. Wyznaczenia deptaków, ciągów pieszych dostępnych dla ruchu rowerowego.rowery3

Istnieje realna szansa na to, że w tym roku te ułatwienia udałoby się zastosować, gdyż nie wymagają one ogromnych nakładów finansowych. Takie rozwiązania są szeroko stosowane na całym świecie, w tym – w wielu miastach Polski. Chcemy zrobić pierwszy krok, który nie kosztuje zbyt dużo, a ogromnie wpływa na jakość podróży rowerem. Wszystko jednak zależy od analiz, które mają zostać wykonane przez urzędników (choć pozytywne nastawienie też jest ważne).

Poniżej mapa z przykładami rozwiązań dla rowerzystów na starówce w Opolu:

rowery4

 DRUGI KROK – ROWEROWE SKOMUNIKOWANIE OSIEDLI Z CENTRUM MIASTA

Jeśli chodzi o skomunikowanie centrum z osiedlami to na spotkaniu wyznaczyliśmy możliwe przebiegi tzw. korytarzy rowerowych, które mogłyby połączyć na początek: Osiedle Młodych, Zawiszów, Zarzecze i Kraszowice ze starówką. Chodzi o zlokalizowanie możliwości wyznaczenia na początek ciągów pieszo –rowerowych, budowy śluz rowerowych (np. skrzyżowanie Zamenhoffa/Riedla, czy Zamenhoffa/Łukasińskiego), i wyznaczenia pasów rowerowych na jezdni (np. ul. Ofiar Oświęcimskich). Następnie trzeba wprowadzić zmiany związane z uspokajaniem ruchu samochodowego oraz rozwiązania zastosowane na starówce  na pozostałych osiedlach.

 BARDZO DUŻO PRACY

Pracy jest bardzo dużo, ponieważ przez ostatnie kilkanaście lat w żaden systemowy sposób władze nie zajęły się tematem ścieżek i tras rowerowych. Straciliśmy możliwość zdobycia  finansowania z funduszy UE z perspektywy 2007-2013- bezpowrotnie -na projekty związane z rozwojem transportu zrównoważonego, czyli także rowerowego. Jest nadzieja, że miasto w nowej perspektywie, zwiększy nacisk na projekty rowerowe, aby nadrobić ogromne zaległości.

Docelowo, trzeba zabezpieczyć odpowiednie środki na budowę nowych tras rowerowych, które połączą istniejące ścieżki w jeden spójny system (na początek – budowa nowych tras rowerowych wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej, przebudowa ul. Kopernika itd.)

W marcu planujemy konferencję, na której  przedstawimy wypracowane wraz z urzędnikami rozwiązania, które w perspektywie kilku najbliższych lat uczynią Świdnicę miastem przyjaznym rowerzyście.

 Uważamy, że Świdnica potrzebuje przynajmniej 10 lat na dogonienie zapóźnień, żeby chociaż zbliżyć się do średniego poziomu w Polsce, nie wspominając już przykładów z miast zachodniej Europy…To jest długi proces, do którego miasta dochodzą stopniowo. My jesteśmy dopiero na samym początku drogi, ale trzeba w końcu zacząć. 

GOTOWA KONCEPCJA JUŻ JEST…

Co ciekawe, jak się okazuje Świdnica od 2008 roku posiada gotową koncepcję budowy ścieżek rowerowych. Niestety przez wiele lat leżała ona na półce…. Zakładała budowę ścieżek w celach rekreacyjnych (m. in budowę ringów okalających miasto). W załączeniu przesyłam odpowiedź na jedną z moich interpelacji w tym temacie. Obecnie trzeba zrobić wszystko, aby móc wykorzystać dokument (który kosztował wiele pieniędzy z naszych podatków) i zaktualizować go do naszych dzisiejszych potrzeb, stworzyć sieci tras rowerowych, nie tylko do celów rekreacyjnych, ale głównie służących do szybkiego, sprawnego, bezpiecznego poruszania się po mieście jako alternatywa dla samochodu.

 Marcin Paluszek