Archiwa tagu: miasto świdnica

26239327_764639943736778_7369918083106217657_n

Pierwsza stacja naprawy rowerów w Świdnicy

Świdnicy rowerzyści mają kolejny powód do świętowania. W naszym mieście została zamontowana samoobsługowa stacja naprawy rowerów! Jest to efekt starań naszego radnego Marcina Paluszka. 

Stacja znajduje się tuż przy budynku-poczekalni Centrum Przesiadkowego przy ulicy Kolejowej. Rowerzyści mogą korzystać z zestawu narzędzi oraz ręcznej pompki powietrza z adaptorem na wszystkie zawory rowerowe. Konstrukcja stacji pozwala na umieszczenie roweru na wspornikach i dokonywanie napraw czy przeglądu roweru z możliwością ruchu korbą. QR Code znajdujący się na froncie stacji umożliwia skorzystanie z publikacji internetowych zawierających instrukcje napraw usterek rowerowych.  Co ważne, taka stacja umożliwia również naprawy wózków dziecięcych oraz inwalidzkich.

Dziękujemy władzom miasta za życzliwość przy realizacji tego pomysłu, a urzędnikom UM (w szczególności z Wydziału  Turystyki). Mamy nadzieję, że uda się zamontować podobne stacje także w innych rejonach miasta.

26219409_764640073736765_464984244963075602_n 26238979_764639947070111_6004361159773083516_n 26239382_764639983736774_3050314269771850275_n 26730624_764640013736771_327481429454360912_n 26805333_764639950403444_2434568488633525427_n

IMG_0970

Stanowisko ŚFR – udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok

Klub Świdnickie Forum Rozwoju po dogłębnym przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok przedstawia poniżej swoje stanowisko.

 1. Wynik (dochody minus wydatki) jest ujemny. Wykonanie budżetu to minus 14 mln 318 tys zł. Trzeba zauważyć, że po raz pierwszy wydatki przekroczyły kwotę aż 220 milionów złotych.
 2. niższe wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego –zrealizowano tylko połowę planu zakładającego wpływy w wysokości 12 mln zł.
 3. Lepsze niż przewidywano były udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa. Dzięki temu do budżetu trafiło odpowiednio 3 mln 100 tys zł z podatku od osób prawnych oraz 51 mln 500 tys zł z podatku od osób fizycznych. Pokazuje to, że gospodarka kraju rozwija się w stabilnym tempie, co przekłada się na zwiększone dochodu w budżecie miasta.
 4. Po raz kolejny wpływy z usług realizowanych przez ŚOSiR były niższe niż zakładano. Mamy nadzieję, że modernizacja basenu odkrytego spowoduje zwiększenie dochodów, począwszy od roku 2019.
 5. Ciekawie przedstawia się sytuacja wpływów z mandatów nałożonych przez Straż Miejską-pomimo braku narzędzi w postaci radarów- udało się wykonać plan w 80%, wpływy wyniosły ponad 40 tys. zł
 6. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej pozostają na stabilnym poziomie, jednakże naszym zdaniem po wprowadzeniu tak potrzebnej optymalizacji, uruchomieniu nowych linii, i znacznemu przeorganizowaniu sieci, wpływy naszym zdaniem powinny być większe.
 7. Miasto otrzymało dotacje celowe w wysokości 49 mln 200 tys zł, w tym na zadania własne ponad 10 milionów zł- jest to wysoka kwota, która pozwoliła na realizację kilku potrzebnych w mieście zadań inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę skalę budżetu, należy dążyć do zwiększenia udziału dotacji zewnętrznych w budżecie miasta.
 8. Niestety niewielką cześć dochodów stanowią te przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków UE. Wykonanie planu zaledwie w 70% nie jest wynikiem satysfakcjonującym i pokazuje potrzebę zwiększenia uwagi na obszar pozyskiwania fu duszy europejskich przez nasze miasto, tak, żebyśmy byli w stanie zdobyć większą ilość środków w latach następnych,.
 9. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie ponad 43 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczono niemal 36,6 mln zł. Jest to wysoki udział środków, który nas satysfakcjonuje.
 10. Cieszy fakt zwiększenia środków w dziale lokalny transport publiczny, w szczególności na tak potrzebną infrastrukturę przystankową
 11. Po raz pierwszy w tym budżecie zauważalne są inwestycje w infrastrukturę rowerową w naszym mieście, o które od wielu lat zabiega Świdnickie Forum Rozwoju. Konkretne środki zostały przeznaczone m.in. na dotacje na drogi wojewódzkie np. budowa tras rowerowej przy ul. Przemysłowej, czy ul. Łącznej
 12. Trasy rowerowe, ciągi pieszo rowerowe zostały tez zapisane w dziale drogi gminne, dzięki czemu realizowane były inwestycje takie jak budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kopernika, trasy rowerowej przy ul. Nadbrzeżnej,
 13. Niewątpliwie dużą część środków skierowano na modernizacje ciągów pieszych- to dobre podejście, bo często pieszy jest traktowany na gorszych warunkach niż kierowcy. Wygospodarowano blisko milion złotych na remonty chodników.
 14. Wydatki na turystykę w wysokości blisko 750 tys zł są kwotą akceptowalną, biorąc pod uwagę fakt, że Świdnica potrzebuje silnej marki i wciąż nie jest szeroko znana turyście w Polsce i za granicą. Pomimo wielu atrakcji i zabytków.
 15. Godne pochwały jest tez przeznaczenie znacznych Śródków na modernizacje pustostanów na lokalne mieszkalne i socjalne. Na ten cel zostało przeznaczonych ponad 1,2 mln zł.
 16. Poziom wydatków na promocje wydaje się uzasadniony ze względu na Duzy potencjał turystyczny i marketingowy naszego miasta. Słusznym wydaje się dalsze zwiększanie środków na ten cel.
 17. Sporo środków zostało przeznaczonych na modernizację świdnickich parków w tym Parku Centralnego. Prace postępują z czego jesteśmy zadowoleni.
 18. Po raz pierwszy, konkretna kwota została przeznaczona na likwidacje węglowych lokalnych źródeł ciepła- w ramach programu KAWKA- jest to jednak kwota nie wystarczająca i potrzebne są dalsze działania na rzecz ograniczania niskiej emisji.
 19. Nie satysfakcjonuje nas wykonanie zadań w ramach zwycięskich projektów Budżetu obywatelskiego z 2016 roku. Pomimo tego że mieszkańcy podjęli decyzje o wydatkowaniu sumy 3,6 mln zł na zadania dzielnicowe i ogólno-miejskie- NIE WSZYSTKIE z nich doczekały się realizacji. Jako ze ogłoszony jest nabór wniosków na kolejną edycję, ciężko przekonać obecnie mieszkańców  Do UDZIAŁU w aktualnej decyzji. Jakie argumenty mają pomysłodawcy wniosków na Osiedlu Młodych, jeśli do dnia dzisiejszego nie powstała inwestycja, na którą mieszkańcy głosowali w poprzedniej edycji.
 20. Biorąc powyższe pod uwagę wszystkie argumenty za i przeciw Świdnickie Forum Rozwoju zagłosuję ZA udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu na 2016 rok. Jednakże to ZA zabarwione jest w tym roku na żółty kolor, pokazujemy żółtą kartkę za niewywiązanie się ze wszystkich decyzji, które podjęli mieszkańcy odnośnie realizacji wybranych przez nich projektów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nie będzie potrzeby zabarwiania czegokolwiek na żółto albo nawet czerwono. Jednakże apelujemy o rozwagę w działaniach zmierzających do ograniczania aktywności obywatelskiej w naszym mieście i dalszemu procesowi niszczenia budżetu obywatelskiego.13528132_1036272409791433_1279417243970828671_o

smog-swidnica-kolaz

Walka ze smogiem. Podsumowanie naszych propozycji i działań

W ostatnich dniach pogoda w naszym mieście znacznie się poprawiła. Wyższe temperatury i silniejsze wiatry trochę poprawiły jakoś powietrza.  Jednak musimy pamiętać, że problem będzie wracał, dlatego potrzebujemy konkretnych oraz odważnych decyzji już teraz, aby walka z niską emisją była naprawdę skuteczna.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy także informację z Urzędu Miasta na temat ilości udzielonych dotacji w ostatnich trzech latach na likwidację pieców węglowych. Okazuje się, że do tej pory zlikwidowano jedynie 280 pieców. Rocznie wydajemy na ten cel jedynie ok. 160 tys zł, co stanowi zaledwie promil całego budżetu miasta. W tym tempie proces wymiany będzie trwał blisko 120 lat, biorąc pod uwagę fakt, że szacowana liczba pieców do wymiany może wynieść nawet 12 tysięcy sztuk w całym mieście.

16295782_1645810385445704_1081879115_n

fot. gryzący dym wydobywający się z komina przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy

Świdnickie Forum Rozwoju w ostatnich miesiącach złożyło szereg interpelacji oraz zapytań dotyczących jakości zanieczyszczonego powietrza. Poniżej przedstawiamy nasze propozycje, które zostały przekazane władzom miasta:

1. ZNACZNE ZWIĘKSZENIE DOTACJI NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA- ZWIĘKSZENIE DOTACJI DO KWOTY 5000 ZŁ LUB 50 % KOSZTÓW WYMIANY PIECA JUŻ W TYM ROKU.

2. ZAREZERWOWANIE JUŻ W TYM ROKU KWOTY MILIONA ZŁOTYCH Z REZERWY BUDŻETOWEJ NASZEGO MIASTA NA WALKĘ Z NISKĄ EMISJĄ, DZIĘKI CZEMU MOŻNA BYŁOBY OBJĄĆ WYMIANĄ NAWET PÓŁ TYSIĄCA „KOPCIUCHÓW”

zwiekszenie dotacji

3. ZWIĘKSZENIE UPRAWNIEŃ STRAŻY MIEJSKIEJ, WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ KONTROLI SPALANIA ODPADÓW.

straz miejska smog

4.  ZAKUP PROFESJONALNEGO URZĄDZENIA MONITORUJĄCEGO JAKOŚĆ POWIETRZA W  NASZYM MIEŚCIE

interpelacja-pylomierz

Na chwilę obecną otrzymaliśmy enigmatyczną odpowiedź na naszą interpelację dotyczącą zakupu pyłomierza. Liczymy, że władze zmienią zdanie. Mamy również pozytywną odpowiedź na nasze propozycje dotyczące zaangażowania Straży Miejskiej. Oczekujemy na odpowiedź na nasze postulaty dotyczące zwiększenia dotacji celowych.

Mamy nadzieję, że powyższe cztery propozycje zostaną w tym roku wzięte pod uwagę. Dzięki tym propozycjom kolejny sezon grzewczy może być o wiele mniej uciążliwy.

Poniżej można zapoznać się ze wszystkimi naszymi zapytaniami i interpelacjami:

1002_i 17.02.2017 zwiekszenie dotacji smog

SKMBT_C22017022212250 smog straż miejska odpowiedź

SKMBT_C22017022212250 smog straż miejska zapytanie

XXV_919_16_i problem smogu XXVI_919_16 problem smogu

XXVI_951_17 zakup pyłomierza interpelacja smog odpowiedz

XXVI_951_17 zakup pyłomierza interpelacja smog

przygotował: Marcin Paluszek

jestesmy-za-jawnoscia

DĄŻYMY DO JAWNOŚCI W ŚWIDNICY- CHCEMY JAWNEGO REJESTRU UMÓW

Dostępne są już pełniejsze dane dotyczące nagród przyznanych urzędnikom przez poprzednie i obecne władze miasta. Świdnickie Forum Rozwoju dąży do pełnej jawności w życiu publicznym Świdnicy, dlatego popiera transparentność także w tym względzie. Wychodzimy z założenia, że świdniczanie mają prawo do pełnej informacji. 

Członek naszego stowarzyszenia- Adrian Gączkowski wraz z pomocą Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, niezależnie od działań w stowarzyszeniu, wystąpił indywidualnie i prywatnie o udostępnienie informacji publicznej, do czego miał pełne prawo i cieszymy się, że informacja została przekazana zgodnie z przepisami i ustawą.

Tymczasem nasze stowarzyszenie od kilku miesięcy walczy o utworzenie JAWNEGO Urzędowego Rejestru Umów. Już w lutym bieżącego roku wystosowaliśmy odpowiednią interpelację w tej sprawie. Będziemy podejmowali kolejne kroki do urzeczywistnienia rejestru umów, na wzór np. Słupska.

Niestety nadal nie ma elektronicznego rejestru, pomimo, że II kwartał minął trzy miesiące temu. Będziemy składać kolejne zapytania poprzez naszych radnych Marka Marczewskiego i Marcina Paluszka do Pani Prezydent w tym temacie.

rejestr-umow