Archiwa tagu: kongres ruchów miejskich

dzieciakibezbiletow

Bezpłatna komunikacja miejska dla młodych świdniczan

W dniu 1 marca 2018 roku nasi radni złożyli projekt uchwały zakładający darmowe przejazdy komunikacją miejską dla świdnickich dzieci oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Miasto Świdnica. 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów chcemy rozszerzyć o uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica na terenie Gminy Miasto Świdnica.

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla tej grupy pasażerów jest realizacją polityki prorodzinnej miasta, a proponowane rozwiązanie będzie promować i zachęcać najmłodsze pokolenie do korzystania z przejazdów komunikacją miejską. W przyszłości osoby te będą chętniej korzystały z autobusów komunikacji miejskiej. Założyć należy także, że zmniejszeniu ulegnie natężenie ruchu drogowego: część samochodów, którymi rodzice dotychczas dowozili dzieci do szkół, pozostanie na parkingach, co z kolei pozytywnie wpłynie na poprawę stanu powietrza w mieście dzięki mniejszej emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Dodatkowym efektem wprowadzenia przedmiotowych uprawnień, będzie zachęcenie rodziców do zamiany ich codziennych zachowań komunikacyjnych, tj. zamianę podróży wykonywanych dotychczas, zarówno w ramach opieki nad dzieckiem jak i samodzielnie, samochodami osobowymi, na rzecz przejazdów komunikacją publiczną. Część rodziców uczniów ze starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjalnych być może zdecyduje się na zezwolenie swoim dzieciom na samodzielne dojeżdżanie do ośrodków edukacji, co wzmocni w tych dzieciach postawy samodzielności i zaradności.

Uważamy, że środki na ten cel łatwo znaleźć w budżecie miasta. Zamiast wydawania kosztownej gazety samorządowej, pieniądze można przeznaczyć właśnie na darmową komunikację! Proste i logiczne. Zgadzacie się?

Zapoznaj się z projektem uchwały: Projekt uchwały

IMG_5601

SFR w KRM

ŚFR dołącza do Kongresu Ruchów Miejskich

To już oficjalne. Nasze stowarzyszenie zostało członkiem ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń „Kongres Ruchów Miejskich” (Fed-KRM). Tym samym dołączyliśmy do grona 36 ruchów miejskich z całej Polski. 

W trakcie obrad w dniu 26 lutego 2018 roku zarząd Fed-KRM jednogłośnie przyjął w poczet członków zwyczajnych Kongresu Świdnickie Forum Rozwoju ze Świdnicy. Wymaganej w procesie przyjęcia rekomendacji udzieliły: Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i organizacje założycielskie: Ludzie dla Miasta z Gorzowa Wielkopolskiego  oraz Prawo do Miasta z Poznania.

Idea Kongresu Ruchów Miejskich:

„W ciągu ostatnich kilku lat w większości polskich miast zaczęły aktywizować się oddolne grupy mieszkańców, chcących odgrywać istotną rolę w współtworzeniu miasta. Pomimo krótkiego stażu, wiele z tych organizacji stało się już ważnym podmiotem w odbywającej się lokalnej debacie publicznej. Niejednokrotnie okazało się jednak, iż działanie lokalne jest niewystarczające by efektywnie rozwiązać istotne dla miast problemy – stąd pojawiło się już kilka inicjatyw opartych na współdziałaniu różnych ruchów miejskich na płaszczyźnie ogólnokrajowej. Aby tę współpracę pogłębić powstała idea Kongresu Ruchów Miejskich„.

Kongres_Ruchow_Miejskich1

Główne cele Kongresu:

Pierwszym celem jest zainicjowanie już systematycznej, pogłębionej i kompleksowej współpracy między organizacjami miejskimi z kilkudziesięciu miast.
Drugim jest przygotowanie się do wspólnego występowania w sprawach problemów miast i propozycji na rzecz ich rozwiązania. Demokracja miejska potrzebuje sprzyjającego jej prawa uchwalanego jednak centralnie i nikt, oprócz nas, nie zabiega o nie.

Kongres Ruchów Miejskich skupia organizacje, działaczki i działaczy miejskich podzielających przekonania na temat miast i ich rozwoju. Przekonania te stanowią nasz wspólny miastopogląd”. Wartości, na których jest on oparty, to:

● Rozwój zrównoważony w duchu Karty Lipskiej z 2007 r. – trwały, chroniący przestrzeń, przyrodę i inne zasoby, nastawiony na jakość życia ludzi.
● Partycypacyjna demokracja miejska zapewniająca podmiotowość mieszkańcom i mieszkankom, obok woli większości oparta na prawach człowieka i ochronie mniejszości.
● Społeczna solidarność strzegąca równości szans, sprawiedliwych relacji społecznych i gwarantująca słabszym wsparcie miejskiej społeczności.

Świdnickie Forum Rozwoju przystępując do Związku Kongres Ruchów Miejskich zaakceptowało 15 tez miejskich, którymi będzie kierowało się i w swojej działalności oraz zobowiązało się do współudziału w realizacji celów KRM.

ZAPOZNAJ SIĘ Z TEZAMI MIEJSKIMI:  15 TEZ o MIEŚCIE KRM

więcej o Kongresie na oficjalnej stronie: www.kongresruchowmiejskich.pl

KRM-logo-slask-02-1