Archiwa tagu: budżet świdnicy 2018

IMG_0970

Projekt budżetu miasta na 2018 rok. Poznaj najważniejsze liczby!

Gotowy jest już projekt uchwały dotyczącej budżetu miasta na 2018 rok. Zachęcamy wszystkich mieszkańców  do zapoznania się z planem finansowym. Warto pamiętać, że budżet Świdnicy składa się z naszych pieniędzy, które pochodzą głównie z podatku PIT, CIT oraz podatków lokalnych (np. od nieruchomości).  

oto najważniejsze liczby:

PLANOWANE DOCHODY: 252 020 772 zł

PLANOWANE WYDATKI: 270 879 150 zł

WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH: 132 363 617 zł

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA: 75 886 056 zł

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU: 4 606 861 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE: 66 743 207 zł

Cały projekt znajdziesz tu: budżet

Poniżej komentarz Prezesa Świdnickiego Forum Rozwoju oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Paluszka:

Przedstawiony projekt Budżetu Miasta na 2018 rok zakłada spory udział wydatków na inwestycje w wysokości ponad 20% całości wydatków (dokładnie 64 039 707 zł). Wiele zapisanych inwestycji jest ważnych dla miasta. Jako że jest to wciąż projekt, który będzie analizowany przez radnych, mam nadzieję, że niektóre zapisy uda się jeszcze zmodyfikować. Biorąc pod uwagę zwiększone dochody miasta (o 14% w porównaniu z rokiem poprzednim), moim zdaniem więcej środków powinno być przeznaczonych na spłatę bieżącego zadłużenia Świdnicy. Dobra kondycja finansowa miasta powinna iść w parze z ograniczaniem i pozbywaniem się zadłużenia, które generuje kolejne odsetki. Krok w kierunku ponownego znacznego wzrostu wydatków na administrację (blisko 10%) jest niepokojący, przy jednoczesnym ograniczaniu środków na przykład na promocję miasta (o blisko 6 %- przypadku miasta o dużym potencjale turystycznym jest to spory spadek), czy kulturę (o 10% w porównaniu z poprzednim rokiem), na ochronę zabytków (o 30% w porównaniu z rokiem poprzednim). Cieszy za to fakt znacznego zwiększenia środków na utrzymanie zieleni w mieście, co przełoży się na remonty placów zabaw, zakup urządzeń małej architektury itd, a co najważniejsze dalszą modernizację najważniejszych parków w mieście. Brakuje jednak wciąż decyzji dotyczącej postulowanych we wszystkich wcześniejszych edycjach Budżetu Obywatelskiego odnośnie rewitalizacji altany w Parku Młodzieżowym i całego otoczenia. Ponadto zwiększone wydatki na zadania związane z kulturą fizyczną i infrastrukturą sportową należy uznać za dobre posunięcie. Uważam także, że na zadania ważne dla lokalnych społeczności (o których w artykule wspomina Pani Prezydent) na przykład te związane z oświetleniem, powinny być przeznaczone większe środki (w tym roku zauważalny spadek o ponad 20%), gdyż wciąż w mieście są ulice i obszary, na których nie ma żadnej latarni (np. ulica Langiewicza i wiele innych).
Niestety, po raz kolejny zapisano jedynie 1,6 mln złotych na zadania w ramach Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego (kwota zatem jest mniejsza o 2 miliony złotych, niż miało to miejsce we wcześniejszych edycjach). Świdnickie Forum Rozwoju apelowało na ostatniej sesji o zwiększenie udziału środków na ten cel, w szczególności z powodu wzrastającej frekwencji oraz planowanych większych dochodów budżetowych o blisko 14% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jako że jestem radnym wybranych z Osiedla Młodych- dzielnicy, która stanowi blisko 1/3 mieszkańców miasta, smuci mnie fakt, że z listy 54 inwestycji planowanych na rok 2018, zaledwie dwie z nich bezpośrednio dotyczą tej dzielnicy (przebudowa żłobka oraz budowa oświetlenia na ulicy Prądzyńskiego). Wciąż liczę na wpisanie na listę inwestycji kilku mniejszych projektów, które nie mogą doczekać się realizacji od wielu lat (moje wnioski zgłosiłem podczas ostatniej sesji RM).

13528132_1036272409791433_1279417243970828671_o

collage

Propozycje ŚFR do Budżetu Miasta na 2018 rok

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, nasi radni Marcin Paluszek oraz Marek Marczewski złożyli propozycje do budżetu Świdnicy na kolejny rok. Wnioski dotyczą zarówno spraw ogólnomiejskich, jak i małych inwestycji dzielnicowych.

Mamy nadzieję, że propozycje zostaną włączone do projektu budżetu, który będzie przyjmowany pod koniec bieżącego roku.

 1. Modernizacja ulicy Langiewicza na nieutwardzonym odcinku od ulicy Sikorskiego do ulicy Prądzyńskiego. Odcinek ten jest naturalnym łącznikiem pomiędzy zamieszkałymi ulicami: Sikorskiego, Podmiejską, Deszczową itd. a właściwym Osiedlem Młodych. Mieszkańcy okolic ulicy Sikorskiego narzekają na brak możliwości komfortowego przechodzenia na teren Osiedla Młodych (np. w kierunku sklepów na zakupy, czy do kościoła). Odcinek ten jest nieoświetlony, nawierzchnia błotnista, pełna dziur i uskoków. Wnosimy o wykonanie nawierzchni utwardzonej (lub przynajmniej w pierwszej fazie chodnika) oraz oświetlenia.

lacznik langiwicza

 1. Modernizacja odcinka ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Langiewicza do skrzyżowania z wjazdem doi centrum handlowego Tesco. W chwili obecnej stan nawierzchni jest w bardzo złym stanie i wymaga natychmiastowej zmiany tego stanu rzeczy.

sikorskiego ulica

 1. Rewaloryzacja Parku Wrocławskiego: wnosimy o rekultywację terenu zielonego, korekcję zieleni, montaż ławek, a także budowę placu zabaw dla dzieci.
 2. Odbudowa zabytkowej altany w Parku Młodzieżowym: wnosimy o zarezerwowanie środków na wykonanie projektu i niezbędnej dokumentacji, która pozwoli w następnych latach na rewaloryzację altany w Parku Młodzieżowym. Przebudowa altany w Parku Młodzieżowym wraz z odnowieniem dwóch fontann oraz sąsiednich terenów zielonych jest oczekiwana przez tysiące mieszkańców, którzy kilkakrotnie dali temu wyraz w głosowaniu na projekty w ramach Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego. Prosimy o wzięcie pod uwagę głosu mieszkańców wyrażonych w konsultacjach.

17991194_1246638515457837_3136839755054183505_n

 1. Trasa rowerowa łącząca Osiedle Młodych z centrum miasta: wnosimy o przygotowanie koncepcji i wyasygnowanie środków na budowę trasy rowerowej wzdłuż ulicy Wyszyńskiego przez Ofiar Oświęcimskich i dalej do Centrum Miasta. Osiedle Młodych jako największa dzielnica miasta zasługuje na komfortowe i dogodne połączenie z rozwijającą się siecią rowerową.
 2. Monitoring miejski na Osiedlu Młodych: zwracamy się z wnioskiem o zainstalowanie kamer w newralgicznych punktach Osiedla Młodych, w szczególności w okolicach ulicy Wyszyńskiego (w pobliżu tzw. Okrąglaka) oraz pętli autobusowej przy ulicy Emilii Plater.

kamera-monitoring-miejski-grodzisknews-690x320

 1. Budowa placu zabaw na skwerze przy żelaznym moście: mieszkańcy regionu wnoszą o budowę placu zabaw, gdyż w najbliższej okolicy brakuje miejsca do aktywnego wypoczynku z dziećmi.
 2. Remont chodnika na ulicy Mieszka od skrzyżowania Rzeźnicza/Wrocławska do Mieszka/Wodna: aktualny stan chodnika pozostawia wiele do życzenia, sprawa była kilkukrotnie zgłaszana w interpelacjach, dodatkowo wniosek składany jest prośbę mieszkańców.
 3. Budowa miejsc parkingowych na ulicy Mieszka na przeciwko targowiska oraz przychodni: inwestycja pozwoli uporządkować teren przy tych obiektach i wyeliminuje dzikie i chaotyczne parkowanie- szczególnie w dni targowe.
 4. Instalacja sekundników na skrzyżowaniu przy Placu Wolności: obecnie skrzyżowanie to jest jednym z bardziej zakorkowanych w mieście. Instalacja sekundników pozwoli upłynnić ruch, szczególnie w godzinach szczytu.
 5. Zwiększenie środków na kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego do kwoty 3,6 mln zł: biorąc pod uwagę zwiększone zainteresowanie budżetem obywatelskim w tym roku, prosimy o przeznaczenie na konsultacje podobnej kwoty, która była rezerwowana także w poprzednich edycjach.

1463001_210154759165948_2058846935_n