Archiwa tagu: budżet obywatelski

1463001_210154759165948_2058846935_n

ŚWIDNICKI BUDŻET OBYWATELSKI. SPRAWDŹ JAK I GDZIE ODDAĆ GŁOS

Od 11 kwietnia rusza głosowanie w ramach 3. edycji Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Głos można oddawać:

 1. korespondencyjnie (z użyciem karty i koperty zwrotnej, która dotrze do świdniczan wraz z instrukcją. Dodatkowe karty wydrukować można ze strony www.glosuj.swidnica.pl),
 2. internetowo (poprzez aplikację internetową www.glosuj.swidnica.pl),
 3. tradycyjnie w lokalu wyborczym.

Prosimy wybrać jedną, najdogodniejszą dla siebie formę głosowania i oddać głos, bo każdy z Państwa ma wpływ na zmiany w naszym mieście. Uprawniony do głosowania mieszkaniec Świdnicy może oddać tylko 1 głos na zadanie ogólnomiejskie i 1 głos na zadanie dotyczące dzielnicy, w której mieszka. Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego pola lub zaznaczy więcej niż jedno pole na liście ogólnomiejskiej i dzielnicowej, głos uważa się za nieważny.

Za nieważne uznaje się także głosy:

 • jeżeli głos oddany jest na innej karcie, niż na wydanym wzorcu przez Urząd Miejski;
 • wpisane na karcie do głosowania imię, nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, PESEL jest błędny lub nie został wpisany;
 • jednej i tej samej osoby, która oddała głos kilkakrotnie (odda więcej kart do głosowania niż jedną na daną listę projektów lub skorzysta z kilku form głosowania jednocześnie);
 • oddane przez osobę niebędącą mieszkańcem Świdnicy;
 • oddane  na karcie do głosowania korespondencyjnego, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Świdnicy po dniu zakończenia głosowania.

Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Świdnicy, zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy, którzy do dnia zakończenia głosowania ukończyli 16 rok życia.

Głosowanie w lokalach wyborczych w dzielnicach odbędzie się od 11 do 15 kwietnia w godz. 8:00-15:00. Wyznaczono następujące lokale wyborcze:

Okręg I – Centrum- Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Franciszkańskiej 18– Dział Wypożyczalni dla Dorosłych, parter – pok. nr 104;

Okręg II – Śródmieście-

a) Gimnazjum nr 3, ul. Saperów 23  – Hol przy wejściu głównym;

b) Gimnazjum nr 2, ul. Of. Oświęcimskich 30 – Sekretariat szkoły;

Okręg III – Osiedle Młodych Południe - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Marcinkowskiego 4/6;

Okręg IV – Osiedle Młodych Północ - Gimnazjum nr 1, ul. M. Kozara- Słobódzkiego 21– Hol na wprost wejścia głównego ( parter);

Okręg V – Osiedle Zawiszów- Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Galla Anonima 1 –Biblioteka szkolna, sala nr 22;

Okręg VI – Dzielnica Kolonia- Gimnazjum nr 4, ul. Jodłowa 21– Główny korytarz obok sekretariatu szkoły;

Okręg VII – Osiedle Zarzecze - Gimnazjum nr 4, ul. Jodłowa 21– Główny korytarz obok sekretariatu szkoły;

Okręg VIII – Dzielnica Południowa

a) Filia MBP nr 5 w Świdnicy – ul. Kraszowicka 55-    Wypożyczalnia dla dorosłych;

b) MOPS, ul. Westerplatte 47- Sekcja terenowa nr 3 pracowników socjal., pok. nr 18;

Okręg IX- Dzielnica Zachodnia – Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 49 – Sala przyjęć klientów;

Ponadto swój głos na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe (bez względu na okręgi dzielnicowe) od 11 do 15 kwietnia w godz. 8:00-18:00 będzie można także oddać w:

 1. Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Franciszkańskiej 18– Dział Wypożyczalni dla Dorosłych, parter, pok. nr 104;
 2. Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33;
 3. Urzędzie Miejskim, Biuro Obsługi Klienta, ul. Armii Krajowej 49.

Od 16 do17 kwietnia (w sobotę i niedzielę) w godz. 9:00-15:00  głos na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe będzie można oddać w:

1. Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 – Biuro Obsługi Klienta – parter;

2. Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33.

budżet_głosuj

źródło: UM Świdnica

NASZE POSTULATY CZĘŚCIOWO WZIĘTO POD UWAGĘ

     Już niedługo rozpocznie się druga edycja budżetu partycypacyjnego w Świdnicy. Część postulowanych przez nas zmian udało się wprowadzić. Część, wciąż czeka na wdrożenie. Prezentujemy porównanie i zestawienie naszych piętnastu postulatów ze zmianami wprowadzonymi w nowej edycji budżetu obywatelskiego.

bo tabela 1

bo tabela 2

bo tabela 3

bo tabela 4

bo tabela 5

bo tabela 6

opracowanie: Marcin Paluszek

fot4

ŚWIDNICKIE FORUM ROZWOJU NA GALI SUPER SAMORZĄD 2013

    W dniu 28 lutego 2014 roku przedstawiciele Świdnickiego Forum Rozwoju – Marcin Paluszek oraz Adrian Gączkowski uczestniczyli w gali Super Samorząd 2013 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Każdego roku do Pałacu Prezydenckiego zapraszane są najaktywniejsze organizacje lokalne z całej Polski, które zdaniem organizatorów – Fundacji im. Stefana Batorego najprężniej działają w dziedzinie pobudzania aktywności obywatelskiej i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Gala Super Samorząd odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Otrzymaliśmy gratulacje od Prezesa Fundacji im. Stefana Batorego – prof. Aleksandra Smolara, prof. Jerzego Stępnia – byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a także Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta – Olgierda Dziekońskiego oraz „legendy Solidarności” – Henryka Wujca.

Jesteśmy dumni, że działania naszego stowarzyszenia ze Świdnicy zostały zauważone.

Gala Super Samorząd nie ograniczyła się tylko do uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele Świdnickiego Forum Rozwoju aktywnie uczestniczyli w dwudniowym cyklu debat, warsztatów oraz prezentacji, podczas których przedstawialiśmy nasze doświadczenia w przekonywaniu władz do pomysłu wdrożenia budżetu obywatelskiego oraz plany na przyszłość związane m. in. z wdrożeniem w naszym mieście inicjatywy lokalnej czy stworzeniu miejskiego regulaminu konsultacji społecznych. Świdnica może stanowić przykład dla innych miast i gmin, które w przyszłości planują wprowadzenie budżetu obywatelskiego, choć przed nami jeszcze wiele pracy, aby przekonać władze do większego zaangażowania samych mieszkańców do uczestniczenia w spotkaniach, debatach, konsultacjach w ramach budżetu obywatelskiego oraz większej roli świdniczan w przygotowaniach następnych edycji.

Naszemu stowarzyszeniu pogratulowano za konsekwentne starania i przekonanie władz miasta do wdrożenia w Świdnicy budżetu obywatelskiego. W ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór” prowadzonej przez Fundację im. Stefana Batorego w roku 2013 podjęliśmy szereg działań zmierzających do wdrożenia w naszym mieście budżetu obywatelskiego, m.in. debatę, spotkania z ekspertami, spotkania z radnymi, poświęcaliśmy nasz wolny czas, aby uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Budżetowej. Wszystkie te działania miały na celu zainteresowanie tematem jak najszerszej grupy mieszkańców oraz decydentów i urzędników. Dużą i ważną rolę odegrały również świdnickie media, które rzetelnie informowały o prowadzonych przez nas działaniach, co przełożyło się na pozytywną decyzję władz miasta i dzięki którym mieszkańcy zapoznali się z tematyką budżetu obywatelskiego. W konsekwencji przełożyło się to na duże zainteresowanie w trakcie głosowania, czego pozazdrościć mogą nam inne miasta w Polsce.

fot1 fot2 fot3 fot5 fot6 fot7 fot8

15 postulatów do następnej edycji budżetu obywatelskiego

Po pierwszej edycji budżetu obywatelskiego przedstawiliśmy Prezydentowi Świdnicy piętnaście punktów, które są naszym zdaniem kluczowe dla zapewnienia sprawnego przeprowadzenia następnej edycji budżetu partycypacyjnego.

WNIOSKI I POSTULATY – PO ZAKOŃCZENIU I EDYCJI ŚBO

ETAP SKŁADANIA I WERYFIKACJI PROJEKTÓW

1.Równorzędny udział mieszkańców, organizacji pozarządowych na etapie organizacyjnym, udział reprezentantów mieszkańców w pracach komitetu koordynacyjnego (mieszkaniec, urzędnik, radny na tych samych prawach). Mieszkańcy powinni od początku do końca brać aktywny udział we wszystkich etapach budżetu obywatelskiego, którego głównym zadaniem jest aktywizacja i włączenie mieszkańców we wszystkie procedury;

2.Czynny udział zwykłych mieszkańców w procesie weryfikacji złożonych projektów (zespół złożony nie tylko z urzędników – rozszerzony skład);

3.Weryfikacja projektów: ograniczenie do projektów, które w przyszłości nie generują tzw. kosztów osobowych dla miasta jak np. zatrudnienie ludzi;

4.Udostępnienie specjalnej mapy własności terenu na stronie budżetu obywatelskiego i zakładce budżetu obywatelskiego na stronach miasta;

5.Promocja budżetu obywatelskiego w szkołach- zachęcenie młodych świdniczan do udziału w głosowaniu i zgłaszaniu projektów, organizacja lekcji o budżecie obywatelskim (np. konspekt lekcji o budżecie obywatelskim ŚFR) – jedynie 2% ogółu głosujących stanowiła młodzież w wieku do 18-go roku życia;

6.Limity kosztów zgłaszanych projektów (np. do 50% całkowitych środków przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie oraz 30% – dzielnicowe);

7.Podwojenie środków na projekty dzielnicowe.

8.Weryfikacja projektów- akceptacja tylko tych projektów ogólnomiejskich które w 100% możliwe są do zrealizowania ze środków z budżetu miasta oraz umiejscowione są wyłącznie na terenach należących do miasta lub stanowią własność miasta.

ETAP GŁOSOWANIA

9.Umożliwienie głosowania korespondencyjnego;

10.Umożliwienie głosowania przez Internet (np. od poniedziałku do czwartku- dni poprzedzające głosowanie tradycyjne);

11.Kluczowy udział mieszkańców dzielnic w składzie komisji wyborczych;

12.Tajemnica wyników głosowania na poszczególne projekty- do końca głosowania (podawanie wyników cząstkowych powodowało rezygnację wyborców do głosowania na projekty, które osiągnęły słabe wyniki w poprzednim dniu głosowania);

13.Dłuższe godziny otwarcia lokali wyborczych w weekend- co najmniej od godz. 08.00 do godz. 18.00 – sobota i niedziela);

14.Większa ilość komisji wyborczych- dwie komisje na Osiedlu Młodych;

15.Włączenie rejonu ul. Ceglanej do okręgu Osiedle Młodych.