Archiwa tagu: budżet miasta świdnicy

077B6406-C5DE-490F-9F56-7C87CDE90595

Czy to jeszcze promocja miasta?

W związku z ostatnimi doniesieniami prasowymi, związanymi z wątpliwościami na temat zasadności wydawania pieniędzy mieszkańców na kolejne formy autopromocji władz miasta, zarząd naszego ruchu miejskiego zadaje publicznie konkretne pytania, które powinny znaleźć wyczerpującą odpowiedź. 

1. Jaka jest planowana kwota, która w roku 2018 będzie przeznaczona na „wydanie gazety samorządowej” w ramach wydatków na promocję miasta, które zostały zapisane w uchwale budżetowej. Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały budżetowej- zapisano na wydatki w ramach zadań statutowych w Rozdz. 75075 w budżecie miasta na 2018 rok kwotę 2 582 480 zł, w ramach której znajduje się pozycja „wydanie gazety samorządowej”. Jednakże, w tym dziale nie wskazano dokładnie kwot na poszczególne zadania, w tym właśnie na wydanie gazety samorządowej.

wydatki na prmocje
2. Prosimy również o wskazanie osób lub innych podmiotów odpowiedzialnych za redakcję i wydawanie gazety samorządowej, a także sposób i kwoty ich wynagradzania. Będziemy wdzięczni za informację o tym, kto decyduje o doborze artykułów, kto dokonuje wyboru i korekty tekstów.

3. Prosimy o przedstawienie całkowitych kosztów, które z publicznych pieniędzy zostały przeznaczone na kampanię billboardową w mieście. Jaką funkcję pełniła treść umieszczona na bilbordach, czy miała ona uzasadniony charakter informacyjny, który przemawiał za skorzystaniem ze środków należących do świdniczan do realizowania takiej kampanii.

4. W kontekście prowadzonej przez miasto polityki reklamowej, która miała ograniczać liczbę plakatów, bilbordów i innych nieestetycznych nośników w mieście, dlaczego zdecydowano się na taka agresywną formę promocji?

077B6406-C5DE-490F-9F56-7C87CDE90595

5. Jaką rolę w wydawaniu gazety samorządowej pełni Miejska Biblioteka Publiczna? Czy gazeta ta służy krzewieniu czytelnictwa i promocji literatury w naszym mieście? Czy temu samemu celowi służy domena internetowa wykupiona przez Miejską Bibliotekę Publiczną (mojaswidnica.pl)?

IMG_5436 (1)

6. Czy oprócz zamówionych bilbordów, były drukowane inne formy reklamy, np. w formie ulotek lub plakatów? Jaki był ich koszt?

   Zarząd Stowarzyszenia Świdnickie Forum Rozwoju

Świdnica 08.02.2018

 

IMG_0970

Projekt budżetu miasta na 2018 rok. Poznaj najważniejsze liczby!

Gotowy jest już projekt uchwały dotyczącej budżetu miasta na 2018 rok. Zachęcamy wszystkich mieszkańców  do zapoznania się z planem finansowym. Warto pamiętać, że budżet Świdnicy składa się z naszych pieniędzy, które pochodzą głównie z podatku PIT, CIT oraz podatków lokalnych (np. od nieruchomości).  

oto najważniejsze liczby:

PLANOWANE DOCHODY: 252 020 772 zł

PLANOWANE WYDATKI: 270 879 150 zł

WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH: 132 363 617 zł

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA: 75 886 056 zł

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU: 4 606 861 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE: 66 743 207 zł

Cały projekt znajdziesz tu: budżet

Poniżej komentarz Prezesa Świdnickiego Forum Rozwoju oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Paluszka:

Przedstawiony projekt Budżetu Miasta na 2018 rok zakłada spory udział wydatków na inwestycje w wysokości ponad 20% całości wydatków (dokładnie 64 039 707 zł). Wiele zapisanych inwestycji jest ważnych dla miasta. Jako że jest to wciąż projekt, który będzie analizowany przez radnych, mam nadzieję, że niektóre zapisy uda się jeszcze zmodyfikować. Biorąc pod uwagę zwiększone dochody miasta (o 14% w porównaniu z rokiem poprzednim), moim zdaniem więcej środków powinno być przeznaczonych na spłatę bieżącego zadłużenia Świdnicy. Dobra kondycja finansowa miasta powinna iść w parze z ograniczaniem i pozbywaniem się zadłużenia, które generuje kolejne odsetki. Krok w kierunku ponownego znacznego wzrostu wydatków na administrację (blisko 10%) jest niepokojący, przy jednoczesnym ograniczaniu środków na przykład na promocję miasta (o blisko 6 %- przypadku miasta o dużym potencjale turystycznym jest to spory spadek), czy kulturę (o 10% w porównaniu z poprzednim rokiem), na ochronę zabytków (o 30% w porównaniu z rokiem poprzednim). Cieszy za to fakt znacznego zwiększenia środków na utrzymanie zieleni w mieście, co przełoży się na remonty placów zabaw, zakup urządzeń małej architektury itd, a co najważniejsze dalszą modernizację najważniejszych parków w mieście. Brakuje jednak wciąż decyzji dotyczącej postulowanych we wszystkich wcześniejszych edycjach Budżetu Obywatelskiego odnośnie rewitalizacji altany w Parku Młodzieżowym i całego otoczenia. Ponadto zwiększone wydatki na zadania związane z kulturą fizyczną i infrastrukturą sportową należy uznać za dobre posunięcie. Uważam także, że na zadania ważne dla lokalnych społeczności (o których w artykule wspomina Pani Prezydent) na przykład te związane z oświetleniem, powinny być przeznaczone większe środki (w tym roku zauważalny spadek o ponad 20%), gdyż wciąż w mieście są ulice i obszary, na których nie ma żadnej latarni (np. ulica Langiewicza i wiele innych).
Niestety, po raz kolejny zapisano jedynie 1,6 mln złotych na zadania w ramach Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego (kwota zatem jest mniejsza o 2 miliony złotych, niż miało to miejsce we wcześniejszych edycjach). Świdnickie Forum Rozwoju apelowało na ostatniej sesji o zwiększenie udziału środków na ten cel, w szczególności z powodu wzrastającej frekwencji oraz planowanych większych dochodów budżetowych o blisko 14% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jako że jestem radnym wybranych z Osiedla Młodych- dzielnicy, która stanowi blisko 1/3 mieszkańców miasta, smuci mnie fakt, że z listy 54 inwestycji planowanych na rok 2018, zaledwie dwie z nich bezpośrednio dotyczą tej dzielnicy (przebudowa żłobka oraz budowa oświetlenia na ulicy Prądzyńskiego). Wciąż liczę na wpisanie na listę inwestycji kilku mniejszych projektów, które nie mogą doczekać się realizacji od wielu lat (moje wnioski zgłosiłem podczas ostatniej sesji RM).

13528132_1036272409791433_1279417243970828671_o

1463001_210154759165948_2058846935_n

ŚWIDNICKI BUDŻET OBYWATELSKI. SPRAWDŹ JAK I GDZIE ODDAĆ GŁOS

Od 11 kwietnia rusza głosowanie w ramach 3. edycji Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Głos można oddawać:

 1. korespondencyjnie (z użyciem karty i koperty zwrotnej, która dotrze do świdniczan wraz z instrukcją. Dodatkowe karty wydrukować można ze strony www.glosuj.swidnica.pl),
 2. internetowo (poprzez aplikację internetową www.glosuj.swidnica.pl),
 3. tradycyjnie w lokalu wyborczym.

Prosimy wybrać jedną, najdogodniejszą dla siebie formę głosowania i oddać głos, bo każdy z Państwa ma wpływ na zmiany w naszym mieście. Uprawniony do głosowania mieszkaniec Świdnicy może oddać tylko 1 głos na zadanie ogólnomiejskie i 1 głos na zadanie dotyczące dzielnicy, w której mieszka. Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego pola lub zaznaczy więcej niż jedno pole na liście ogólnomiejskiej i dzielnicowej, głos uważa się za nieważny.

Za nieważne uznaje się także głosy:

 • jeżeli głos oddany jest na innej karcie, niż na wydanym wzorcu przez Urząd Miejski;
 • wpisane na karcie do głosowania imię, nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, PESEL jest błędny lub nie został wpisany;
 • jednej i tej samej osoby, która oddała głos kilkakrotnie (odda więcej kart do głosowania niż jedną na daną listę projektów lub skorzysta z kilku form głosowania jednocześnie);
 • oddane przez osobę niebędącą mieszkańcem Świdnicy;
 • oddane  na karcie do głosowania korespondencyjnego, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Świdnicy po dniu zakończenia głosowania.

Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Świdnicy, zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy, którzy do dnia zakończenia głosowania ukończyli 16 rok życia.

Głosowanie w lokalach wyborczych w dzielnicach odbędzie się od 11 do 15 kwietnia w godz. 8:00-15:00. Wyznaczono następujące lokale wyborcze:

Okręg I – Centrum- Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Franciszkańskiej 18– Dział Wypożyczalni dla Dorosłych, parter – pok. nr 104;

Okręg II – Śródmieście-

a) Gimnazjum nr 3, ul. Saperów 23  – Hol przy wejściu głównym;

b) Gimnazjum nr 2, ul. Of. Oświęcimskich 30 – Sekretariat szkoły;

Okręg III – Osiedle Młodych Południe - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Marcinkowskiego 4/6;

Okręg IV – Osiedle Młodych Północ - Gimnazjum nr 1, ul. M. Kozara- Słobódzkiego 21– Hol na wprost wejścia głównego ( parter);

Okręg V – Osiedle Zawiszów- Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Galla Anonima 1 –Biblioteka szkolna, sala nr 22;

Okręg VI – Dzielnica Kolonia- Gimnazjum nr 4, ul. Jodłowa 21– Główny korytarz obok sekretariatu szkoły;

Okręg VII – Osiedle Zarzecze - Gimnazjum nr 4, ul. Jodłowa 21– Główny korytarz obok sekretariatu szkoły;

Okręg VIII – Dzielnica Południowa

a) Filia MBP nr 5 w Świdnicy – ul. Kraszowicka 55-    Wypożyczalnia dla dorosłych;

b) MOPS, ul. Westerplatte 47- Sekcja terenowa nr 3 pracowników socjal., pok. nr 18;

Okręg IX- Dzielnica Zachodnia – Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 49 – Sala przyjęć klientów;

Ponadto swój głos na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe (bez względu na okręgi dzielnicowe) od 11 do 15 kwietnia w godz. 8:00-18:00 będzie można także oddać w:

 1. Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Franciszkańskiej 18– Dział Wypożyczalni dla Dorosłych, parter, pok. nr 104;
 2. Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33;
 3. Urzędzie Miejskim, Biuro Obsługi Klienta, ul. Armii Krajowej 49.

Od 16 do17 kwietnia (w sobotę i niedzielę) w godz. 9:00-15:00  głos na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe będzie można oddać w:

1. Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 – Biuro Obsługi Klienta – parter;

2. Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33.

budżet_głosuj

źródło: UM Świdnica

wodna mieszka

JEST SZANSA NA PRZEBUDOWĘ NIEBEZPIECZNEGO SKRZYŻOWANIA

Zwiększają się szanse na przebudowę niebezpiecznego skrzyżowania. Radni Świdnickiego Forum Rozwoju zgłosili wniosek dotyczący wpisania na listę zadań inwestycyjnych przebudowy skrzyżowania ulic Mieszka i ul. Wodnej w Świdnicy. Autorem wniosku jest radny Marek Marczewski.

W dniu 7 października podczas obrad Komisji Infrastruktury i Rozwoju radny Marcin Paluszek zgłosił wnioski do budżetu na 2015 rok. Jeden z nich dotyczy wpisania na listę zadań inwestycyjnych do budżetu 2015 roku zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic Mieszka i Wodnej, którego  koszt oszacowano na 800 000 zł.

Nasz wniosek został zaakceptowany przez radnych Komisji  Infrastruktury i Rozwoju, a następnie, dzień później  został przedstawiony radnym Komisji Budżetu i Finansów, którzy również głosowali „za” naszym wnioskiem.

Liczymy, że pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku przez radnych Komisji Budżetu i Finansów pozwoli na dopisanie przebudowy tego newralgicznego skrzyżowania do zadań inwestycyjnych na ten rok.

Dlaczego ta inwestycja jest konieczna?

Inwestycja jest niezwykle potrzebna ze względu na bliskie położenie trzech szkół tj. SP nr 6, II LO, ZSHT, dodatkowo w pobliżu znajduje się targowisko, przychodnia oraz Galeria Świdnicka. Ilość obiektów generuje duży ruch zarówno samochodowy, jak i pieszy. Ponadto, skrzyżowanie to znajduje się w ciągu ulicy łączącej duże osiedle mieszkaniowe (Zarzecze) z centrum miasta.

Na obecnym skrzyżowaniu często dochodzi do kolizji oraz wypadków samochodowych – także z udziałem pieszych i rowerzystów. Modernizacja skrzyżowania ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, dzieci/ młodzieży uczęszczającej do pobliskich szkół oraz mieszkańców odwiedzających targowisko, galerię oraz przychodnię.

skrzyzowanie

Modernizacja skrzyżowania usprawni ruch w tym rejonie miasta – również w godzinach szczytu- usprawni przemieszczanie się pojazdów i zmniejszy korki/ zatory komunikacyjne.

Liczymy, że pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku przez radnych Komisji Budżetu i Finansów pozwoli na dopisanie przebudowy tego newralgicznego skrzyżowania do zadań inwestycyjnych na ten rok.

Poniżej przedstawiony radnym wniosek do budżetu na 2015 rok:

wniosek nr2

Marcin Paluszek

fot. google.maps.com