Archiwa kategorii: Nasze projekty

plakat-dkms-swidnica

ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU!

Już w najbliższą sobotę 22 października 2016 roku, w Świdnicy odbędzie się dzień dawcy komórek macierzystych. Wydarzenie zlokalizowane będzie w Galerii Fotografii, tuż obok wejścia do świdnickiego teatru. W godzinach 11:30 – 16:00 każdy zainteresowany będzie mógł wypełnić pakiet rejestracyjny, który jest pierwszym krokiem, by zostać dawcą szpiku. Wydarzenie organizowane jest przez Świdnickie Forum Rozwoju, przy wsparciu fundacji DKMS.

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy.

Aby zostać potencjalnym dawcą, wystarczy wypełnić pakiet rejestracyjny zawierający formularz i pałeczki do pobrania wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej części policzka. Następnie komplet zostanie przesłany do fundacji DKMS. Po przebadaniu materiału genetycznego i wprowadzeniu danych do bazy, fundacja wysyła potwierdzenie rejestracji oraz kartę dawcy. Cały proces rejestracyjny trwa około 3-4 miesięcy.

Zachęcamy świdniczan do zrobienia pierwszego kroku – do pojawienia się 22 października między godz. 11:00 – 16:00 w Galerii Fotografii i wypełnienia pakietu rejestracyjnego oraz pobrania wymazu.

opracowanie: Maciej Paluch

przód do druku

PO RAZ TRZECI WALCZYMY O ODBUDOWĘ WIEŻYCZKI

Przed nami głosowanie w ramach kolejnej już trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego. W dniach 11-17 kwietnia będzie można oddać swój głos na jedną z propozycji zadań ogólnomiejskich oraz jedną z zadań dzielnicowych.

Świdnickie Forum Rozwoju w tegorocznej edycji zgłosiło siedem projektów, w tym po raz trzeci rewitalizację zabytkowej Altany w Parku Młodzieżowym. 

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców, którym pamięć o naszym świdnickim dziedzictwie historycznym jest bliska, o poparcie projektu i oddanie głosu na liście zadań ogólnomiejskich.

Elementy zabytkowej altany wyglądają obecnie tak:

12289628_844688445652848_4309645685900639984_n

W ramach promocji naszego projektu zapraszamy w dniu 9 kwietnia na ponowne wspólne porządkowanie terenu altany w naszym parku przy ul. Armii Krajowej. Zapewniamy miłą atmosferę i smaczny poczęstunek!

W sierpniu ubiegłego roku po praz pierwszy wraz z mieszkańcami porządkowaliśmy altanę. Efekt był imponujący! A jeszcze większa satysfakcja!

wiezyczka1

Przypominamy, że w tej edycji Budżetu Obywatelskiego zmieniono zasady głosowania na projekty. Swój głos będzie można oddać przez cały tydzień na trzy sposoby, każdy będzie mógł wybrać wygodny dla siebie sposób głosowania – w wyznaczonych lokalach, elektronicznie, lub korespondencyjnie (uprawniony do głosowania mieszkaniec będzie mógł na koszt miasta oddać swój głos za pośrednictwem poczty wypełniając, a następnie wysyłając na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy specjalny formularz do głosowania). Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Świdnicy, zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy, którzy do dnia zakończenia głosowania ukończyli 16 rok życia.

Kliknij i zobacz wszystkie projekty w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego:

Budżet partycypacyjny – projekty

budżet_głosuj

opracowanie: Marcin Paluszek

źródło. UM Świdnica, www.glosuj.swidnica.pl

11899888_798918890229804_1738915121166307077_n

DEBATA ROWEROWA – WNIOSKI I POSTULATY

W piątkowe popołudnie 28 sierpnia 2015 roku spotkaliśmy się na dyskusji dotyczącej rowerów w przestrzeni miejskiej w ramach II Festiwalu Punkt Zero. Debata Rowerowa w zacnych murach Centrum Partnerstwa UNESCO przy Kościele Pokoju trwała ponad dwie godziny. Goście żywo komentowali przedstawione przez Marcina Paluszka dane dotyczce istniejącej infrastruktury rowerowej.

Zaproszeni zostali goście, wśród któych znaleźli się:

-Daniel Chojnacki- Oficer Rowerowy Miasta Wrocław – autor i główny architekt sukcesu Wrocławia, jako miasta przyjaznego rowerzyście

-Aleksander Obłąk – Stowarzyszenie Akcja Miasto

-Karol Stec- Pełnomocnik Prezydenta Wałbrzycha ds. Infrastruktury Rowerowej, wiceprezes Stowarzyszenia Rowerowy Wałbrzych

-Teresa Świło – Poseł RP,

-Jan Dzięcielski – Przewodniczący Rady Miejskiej Świdnicy,

-Krystyna Lasek – Uniwersytet III Wieku,

-Przedstawiciele grupy ŚWIR – rowerzystów ze Świdnicy

-Stanisław Kubik Kierownik Refereatu Infrastruktury Urzędu Miejskiego Świdnicy.

Debatę prowadził i moderował Marcin Paluszek – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Świdnicy oraz lider Świdnickiego Forum Rozwoju.

Eksperci zaproponowali przeanalizowanie możliwość stworzenia udogodnień dla rowerzystów – zaczynając od starego miasta. Chodzi głównie o możliwości:

  1. uspokojenia ruchu samochodowego- wprowadzenie Strefy TEMPO 30 (ograniczenie prędkości do 30 km/h w uliczkach starego miasta), lokalizacja miejsc, gdzie można zastosować progi zwalniające, poduszki berlińskie itd.
  2. Lokalizacji kontrapasów na ulicach jednokierunkowych (tam gdzie to możliwe) bez uszczerbku na miejsca parkingowe – lub modyfikacja zasad parkowania aut,
  3. Utworzenia pasów do ruchu rowerowego wyznaczonych na jezdni, rowery1
  4. Wyznaczenia ulic jednokierunkowych, dostępnych dla rowerzystów w obu kierunkach (tabliczka – znak T-22)rowery2
  5. Wyznaczenia deptaków, ciągów pieszych dostępnych dla ruchu rowerowego.rowery3

Zdaniem Aleksandra Obłąka, nawet w tym roku te ułatwienia udałoby się zastosować, gdyż nie wymagają one ogromnych nakładów finansowych. Takie rozwiązania są szeroko stosowane na całym świecie, w tym – w wielu miastach Polski. Chcemy zrobić pierwszy krok, który nie kosztuje zbyt dużo, a ogromnie wpływa na jakość podróży rowerem.

Wszystko jednak zależy od analiz, które powinny zostać wykonane przez urzędników (choć pozytywne nastawienie też jest ważne).

Najważniejszą rzeczą, na którą zwracał uwagę m.in Karol Stec oraz Daniel Chojnacki jest brak spójnej koncepcji, która wyznaczałaby kierunki działania w kolejnych latach oraz byłaby podstawą zdobywania środków z funduszy europejskich, które w obecnej perspektywie stawiają właśnie na komunikację rowerową w miastach. Dlatego będziemy starali się przekonać władze miasta do podjęcia działan zmierzających do stworzenia takiego dokumentu strategicznego.

Prelegenci zwrócili też uwagę, że ważne jest systematyczne inwestowanie w nowe stojaki rowerowe, które są relatywnie tanie, a w znaczący sposób poprawiają komfort jazdy na rowerze po mieście (oczywiście stojaki w kształcie odwróconej litery „U”).

11934998_798918893563137_1198974876390414354_n

Co jeszcze zaproponowali mieszkańcy i zaproszeni goście?

1. Stworzenie funkcji oficera rowerowego (podobnie jak np we Wrocławiu) lub pełnomocnika (podobnie jak w Wałbrzychu) lub oodelegowanie jednego komeptentnego urzędnika do koordynacji działań dotyczących polityki rowerowej w mieście.

2. Wyodrębnienie osobnego budżetu rowerowego, który przeznaczony byłby tylko na realizację miejskiej polityki rowerowej- budżet taki nie musi być od razu zasilony dużymi środkami – moga one wzrastać rok rocznie.

3. Zorganizowanie okrągłego stołu rowerowego pomiędzy urzędnikami, mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi. Takie doradcze ciało spotykałoby się np. raz na kwartał w celu przeglądu postępów w realizacji polityki rowerowej, generowało nowe pomysły i było forum wymiany dobrych praktyk.

4. Działania edukacyjne, które promowałyby rower jako alternatywny i zdrowy środek transportu.

Wszystkie powyższe pomysły i wnioski, które zostały sformułowane podczas Debaty Rowerowej zostaną przekazane na ręce Pani Prezydent oraz naszych świdnickich urzedników odpowiedzialnych za infrastrukturę drogową w  mieście.

Jeszcze raz pragniemy podziękować Wszystkim, którzy pojawili się na debacie i wyrazili swoje zdanie, przedstawili swoje pomysły. Będziemy dążyć do tego, aby w perspektywie kilku najbliższych lat Świdnica stała się miastem przyjaznym rowerzyście. Dziękujemy także gospodarzom Kościoła Pokoju za gościnę w tak pięknym miejscu.

11899808_798918896896470_2982943791332994684_n (1)

fot. Wiktor Bąkiewicz

11073465_352382351624137_1562208541171424994_n

POSPRZĄTAJMY NASZE MIASTO – wyślij list do senatora

Świdnickie Forum Rozwoju wraz innymi wiodącymi ruchami miejskimi w naszym kraju włączyło się do  ogólnopolskiej akcji „Posprzątajmy reklamy – wstawmy zęby ustawie krajobrazowej”.

Długo oczekiwana ustawa krajobrazowa – uchwalona przez Sejm 20 marca 2015 roku – trafiła do Senatu. Czy to oznacza, że koniec reklamowego chaosu w Polsce jest bliski? Niestety nie!

Dlaczego bijemy na alarm? W projekcie ustawy gminom przyznano wprawdzie nowe narzędzie – możliwość tworzenia lokalnych regulacji dla reklam i szyldów – ale ustawę wyposażono w całkowicie nieskuteczne mechanizmy usuwania reklam niezgodnych z tymi regulacjami. Oznacza to, że wysiłek, który gminy będą musiały włożyć w realizację ustawy, pójdzie na marne, polski krajobraz pozostanie pogrążony w reklamowym chaosie, a opinia publiczna nadal oburzać się będzie bezradnością publicznych instytucji.

Zwracamy się do Państwa, o pomoc w nagłośnieniu naszej kampanii i zachęcamy do włączenia się do naszego apelu do senatorów. Postulujemy m.in. rezygnację z karnej ścieżki egzekucji gminnych zasad sytuowania nośników reklamowych za pomocą Kodeksu wykroczeń i zastąpienie jej egzekucją na drodze administracyjnej za pomocą Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Nauczeni wieloletnim doświadczeniem praktycznym wiemy, że tylko bezzwłoczna, finansowa sankcja za nielegalny nośnik reklamowy, naliczana codziennie, uzależniona od jego wielkości i egzekwowana od władającego nieruchomością, jest w stanie sprawić, że proceder łamania prawa przestanie się opłacać.

 Na stronie http://www.posprzatajmyreklamy.pl mieszkańcy mogą łatwo i szybko wysłać list do senatora ze swojego okręgu z prośbą o zajęcie się tematem. Walczmy o wprowadzenie poprawek, ratujących sens ustawy, na którą czekaliśmy od lat!

Jeżeli chcą Państwo wesprzeć naszą akcję prosimy o także o udostępnianie zarówno strony internetowej, jak i wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/712761325519022/ 

Akcję wspierają:

zdj1

FullSizeRender

SZANSA NA ROWEROWĄ ŚWIDNICĘ

Świdnickie Forum Rozwoju jest stowarzyszeniem, które w swoim Programie Rozwoju Świdnicy zawarło propozycje uczynienia miasta bardziej przyjaznego rowerzyście. Dlatego nie próżnujemy, tylko od początku tego roku podejmujemy szereg rozmów, spotkań w celu wypracowania rozwiązań, które mogłyby zostać zastosowane w Świdnicy. Jeszcze w grudniu 2014 roku radny Marcin Paluszek otrzymał odpowiedź na interpelację w temacie „krajobrazu rowerowego” w naszym mieście oraz gotowej od kilku lat koncepcji budowy tras rowerowych, która nigdy nie została wdrożona (poniżej skan odpowiedzi na interpelację).

interpelacja rowery

Radni Świdnickiego Forum Rozwoju poprosili urzędników miejskich o przygotowanie kompleksowej ewidencji ścieżek rowerowych oraz aktualnej mapy z zaznaczonymi wszystkimi trasami wraz z informacją o stanie i rodzaju nawierzchni. Na podstawie tych zebranych danych, radni ŚFR odbyli z urzędnikami Departamentu Komunikacji spotkanie w celu omówienia propozycji związanych z rozpoczęciem prac nad wprowadzeniem pierwszych ułatwień dla rowerzystów.

IMG_0385

 PIERWSZY KROK – UŁATWIENIA DLA ROWERZYSTÓW NA STARÓWCE

Jeśli chodzi o ułatwienia na starówce to na spotkaniu uzgodniono, że do końca lutego zostanie przeanalizowana możliwość stworzenia udogodnień dla rowerzystów – zaczynając od starego miasta. Chodzi głównie o możliwości:

  1. uspokojenia ruchu samochodowego- wprowadzenie Strefy TEMPO 30 (ograniczenie prędkości do 30 km/h w uliczkach starego miasta), lokalizacja miejsc, gdzie można zastosować progi zwalniające, poduszki berlińskie itd.
  2. Lokalizacji kontrapasów na ulicach jednokierunkowych (tam gdzie to możliwe) bez uszczerbku na miejsca parkingowe – lub modyfikacja zasad parkowania aut,
  3. Utworzenia pasów do ruchu rowerowego wyznaczonych na jezdni, rowery1
  4. Wyznaczenia ulic jednokierunkowych, dostępnych dla rowerzystów w obu kierunkach (tabliczka – znak T-22)rowery2
  5. Wyznaczenia deptaków, ciągów pieszych dostępnych dla ruchu rowerowego.rowery3

Istnieje realna szansa na to, że w tym roku te ułatwienia udałoby się zastosować, gdyż nie wymagają one ogromnych nakładów finansowych. Takie rozwiązania są szeroko stosowane na całym świecie, w tym – w wielu miastach Polski. Chcemy zrobić pierwszy krok, który nie kosztuje zbyt dużo, a ogromnie wpływa na jakość podróży rowerem. Wszystko jednak zależy od analiz, które mają zostać wykonane przez urzędników (choć pozytywne nastawienie też jest ważne).

Poniżej mapa z przykładami rozwiązań dla rowerzystów na starówce w Opolu:

rowery4

 DRUGI KROK – ROWEROWE SKOMUNIKOWANIE OSIEDLI Z CENTRUM MIASTA

Jeśli chodzi o skomunikowanie centrum z osiedlami to na spotkaniu wyznaczyliśmy możliwe przebiegi tzw. korytarzy rowerowych, które mogłyby połączyć na początek: Osiedle Młodych, Zawiszów, Zarzecze i Kraszowice ze starówką. Chodzi o zlokalizowanie możliwości wyznaczenia na początek ciągów pieszo –rowerowych, budowy śluz rowerowych (np. skrzyżowanie Zamenhoffa/Riedla, czy Zamenhoffa/Łukasińskiego), i wyznaczenia pasów rowerowych na jezdni (np. ul. Ofiar Oświęcimskich). Następnie trzeba wprowadzić zmiany związane z uspokajaniem ruchu samochodowego oraz rozwiązania zastosowane na starówce  na pozostałych osiedlach.

 BARDZO DUŻO PRACY

Pracy jest bardzo dużo, ponieważ przez ostatnie kilkanaście lat w żaden systemowy sposób władze nie zajęły się tematem ścieżek i tras rowerowych. Straciliśmy możliwość zdobycia  finansowania z funduszy UE z perspektywy 2007-2013- bezpowrotnie -na projekty związane z rozwojem transportu zrównoważonego, czyli także rowerowego. Jest nadzieja, że miasto w nowej perspektywie, zwiększy nacisk na projekty rowerowe, aby nadrobić ogromne zaległości.

Docelowo, trzeba zabezpieczyć odpowiednie środki na budowę nowych tras rowerowych, które połączą istniejące ścieżki w jeden spójny system (na początek – budowa nowych tras rowerowych wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej, przebudowa ul. Kopernika itd.)

W marcu planujemy konferencję, na której  przedstawimy wypracowane wraz z urzędnikami rozwiązania, które w perspektywie kilku najbliższych lat uczynią Świdnicę miastem przyjaznym rowerzyście.

 Uważamy, że Świdnica potrzebuje przynajmniej 10 lat na dogonienie zapóźnień, żeby chociaż zbliżyć się do średniego poziomu w Polsce, nie wspominając już przykładów z miast zachodniej Europy…To jest długi proces, do którego miasta dochodzą stopniowo. My jesteśmy dopiero na samym początku drogi, ale trzeba w końcu zacząć. 

GOTOWA KONCEPCJA JUŻ JEST…

Co ciekawe, jak się okazuje Świdnica od 2008 roku posiada gotową koncepcję budowy ścieżek rowerowych. Niestety przez wiele lat leżała ona na półce…. Zakładała budowę ścieżek w celach rekreacyjnych (m. in budowę ringów okalających miasto). W załączeniu przesyłam odpowiedź na jedną z moich interpelacji w tym temacie. Obecnie trzeba zrobić wszystko, aby móc wykorzystać dokument (który kosztował wiele pieniędzy z naszych podatków) i zaktualizować go do naszych dzisiejszych potrzeb, stworzyć sieci tras rowerowych, nie tylko do celów rekreacyjnych, ale głównie służących do szybkiego, sprawnego, bezpiecznego poruszania się po mieście jako alternatywa dla samochodu.

 Marcin Paluszek

zlobek

PROJEKT UCHWAŁY U PREZYDENTA

Od kilku lat świdnickie rodziny czekają, aż miasto w końcu zajmie się problemem niewystarczającej ilości miejsc w jedynym świdnickim żłobku. Świdnickie Forum Rozwoju wyręczyło miasto. Sami w końcu przygotowaliśmy i opracowaliśmy projekt uchwały przewidujący dotacje celowe dla dzieci w prywatnych żłobkach i klubach dziecięcych. Może w końcu miasto pochyli się nad losem najmłodszych! Będziemy tego pilnować. Dziękujemy Stowarzyszeniu świdnickich mam „Mamy co kochamy” za poparcie naszych działań!

Przedłożyliśmy prezydentowi Świdnicy Wojciechowi Murdzkowi przygotowany przez nas i zaopiniowany przez Stowarzyszenie Świdnickich Mam „Mamy co kochamy” projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Świdnicy. W dniu 05.08.2014 odbyło się spotkanie Zarządu naszego stowarzyszenia oraz Zarządu stowarzyszenia Świdnickich Mam, na którym przedstawiliśmy nasz projekt uchwały. Zyskał on poparcie świdnickich mam.

Świdnicki żłobek miejski zapewnia opiekę 85 dzieciom. W rocznikach 2011- 2013 urodziło się ich 1418. Daje to obraz jak niewystarczające staje się zapewnienie miejsc w placówce miejskiej.

Nasze stowarzyszenia podkreśliły ogromny problem, jakim jest deficyt miejsc w świdnickim żłobku miejskim, dlatego konieczne staje się wsparcie prywatnych placówek i tym samym świdnickie rodziny poprzez dotacje celowe dla nich. Mamy nadzieję, że Prezydent Świdnicy pochyli się nad projektem uchwały i jak najszybciej projekt trafi pod obrady Rady Miejskiej, tak aby jeszcze w tym roku rodzice i dzieci ze Świdnicy mogły liczyć na konkretne wsparcie miasta.

Nasz projekt uchwały zakłada wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Miasto Świdnica dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Świdnica w kwocie 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką oraz 100 zł w przypadku klubów dziecięcych. 

Poniżej cały projekt uchwały (bez załączników):

uchwala str 1uchwala str 2

mp

logo tło4new

CO Z TĄ INICJATYWĄ?

Wciąż czekamy na informacje od miasta, czy rozpoczęły się prace nad projektem uchwały wprowadzającej inicjatywę lokalną w naszym mieście. Kilka miesięcy temu złożyliśmy do Urzędu miasta odpowiedni wniosek w tej sprawie wraz z propozycjami. W marcu otrzymaliśmy odpowiedź od Prezydenta Miasta, w którym poinformował nas o  tym, że na maj planowane są prace nad projektem odpowiedniej uchwały. Mamy już czerwiec, ale informacji o odpowiednim projekcie wciąż brak. Dlatego w przesłanym do władz miasta piśmie zwróciliśmy się z prośbą o informacje na temat stanu zaawansowania prac tym temacie.

Z niecierpliwością oczekujemy rzeczowej odpowiedzi. Mamy nadzieje, że wkrótce inicjatywa lokalna będzie również w Świdnicy!

Przypomnijmy inicjatywa lokalna ma na celu współudział mieszkańców z administracją samorządową polegający na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych zainteresowanych grup mieszkańców lub organizacji pozarządowych. Obywatele, którzy uznają, że na terenie zamieszkiwanej przez nich jednostki samorządu konieczna jest określona inwestycja lub działania, występują z wnioskiem w tej sprawie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej.

Marcin Pauszek

706290_287317744723257_1140743346_o

ŚWIDNICKI RYNEK – PRZYJAZNY WSZYSTKIM

Przygotowaliśmy siedem propozycji, które naszym zdaniem są niezbędne do pogodzenia interesów poszczególnych grup interesu w związku z debatą na temat bezpieczeństwa i komfortu użytkowników „świdnickiego salonu”, jakim jest niewątpliwie nasz rynek. Przedstawimy je na spotkaniu z przedstawicielami Policji oraz władz miasta w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Świdnicki Rynek – powinien być miejscem dla mieszkańców, bywalców, przedsiębiorców i turystów. Musi być przyjazny dla tych wszystkich grup.

Mieszkańcy – dzięki temu, że mieszkają w rynku mają wszędzie blisko i „na pieszo” załatwią każdą sprawę. Jest to dla nich duży przywilej, że żyją w centrum miasta. Muszą akceptować to, że rynek jest centrum każdego miasta i może być to miejsce, w którym jest „głośniej”. Jednak muszę mieć odpowiednie wsparcie od służb porządkowych oraz władz miasta.

Bywalcy – osoby odwiedzające rynek – przychodzą/przyjeżdżają tutaj na zakupy, do restauracji czy baru. Powinni mieć prawo do korzystania z centrum nawet do późnych godzin nocnych. Władze miejskie powinny tworzyć take warunki, aby osoby odwiedzające rynek miały możliwość skorzystania z bezpłatnych toalet.  Natomiast służby porządkowe powinny zagwarantować, że osoby te będą czuły się bezpiecznie.

Przedsiębiorcy – prowadzą działalność gospodarczą w rynku. Najważniejsza dla nich jest jak największa liczba osób odwiedzająca centrum. Powinno im zależeć na tym, aby np. restauracje, puby i dyskoteki „miały dobrą opinię”. Powinni współpracować z służbami porządkowymi w celu wyeliminowania/ zmniejszenia działań niezgodnych z prawem w okolicy ich restauracji/ pubów/ dyskotek.

 Turyści  – powinni czuć się dobrze i bezpiecznie w naszym mieście.

 Propozycje Świdnickiego Forum Rozwoju dotyczące poprawy funkcjonowania rynku dla tych 4 grup:

 1.Przeprowadzenie pomiarów natężenia nocnego hałasu w rynku w „spokojną noc” (środek tygodnia) oraz „niespokojną noc” (weekend). Wyniki pokażą o ile głośniej jest np. w weekend i czy przekroczne są normy. Aby sen nie był zaburzony, poziom hałasu nie powinien przekraczać 25 decybeli. Jeżeli powodem hałasu są za głośno działające urządzenia, przykładowo w dyskotece, to właściciel otrzymuje decyzję o dostosowaniu ich do norm. Walka z hałasem ulicznym, generowanym przez ludzi, to zadanie dla służb pilnujących porządku publicznego.

2. Zwiększenie ilości patroli pieszych w okresie zwiększonej liczby osób w centrum (weekendy, majówka, święta),

3. Dofinansowanie przez miasto zakupu i wymiany okien wygłuszających hałas – tam gdzie normy hałasu są przekroczone,

4. Dla zainteresowanych mieszkańców lokali komunalnych miasto powinno dać możliwość przekwaterowania,

5. Instalacja posterunku policji/SM w centrum – sami mieszkańcy mogliby złożyć taki projekt do Budżetu Obywatelskiego,

6. Instalacja estetycznej, bezpłatnej, samoobsługowej toalety w bloku śródrynkowym,

7. Przekazywanie obrazu na żywo z kamer z Rynku do internetu – mieszkańcy mieliby możliwość zgłaszania aktów przemocy/ wandalizmu.

Zachęcamy do komentowania oraz dodawania swoich pomysłów!

przygotował: Adrian Gączkowski, Marcin Paluszek

foto doba.pl

PRZECIĘTNOŚĆ OKRASZONA GRANITEM – ANALIZA

     Dzień po Prima Aprilis uczestniczyliśmy w zorganizowanej przez miasto publicznej prezentacji rewitalizacji Parku Centralnego. Dobrze zaplanowano godzinę spotkania, tak, aby niewielu świdniczan, którzy w tym czasie kończyli pracę  zdążyło dotrzeć na spotkanie. A Ci którzy dotrzeć mogli, musieli jeszcze najpierw długo poszukać miejsca, a potem jeszcze zapłacić za postój w Strefie Płatnego Parkowania. Genialny pomysł na miejsce spotkania.

Przez pierwsze kilkanaście minut przypominaliśmy sobie jak piękną wizję Parku Centralnego nasze władze miały tuż przed wyborami cztery lata temu. Z grającymi ławeczkami na czele (z siedziskami z plastiku PCV). Później już ten sam odgrzany kotlet, tylko przycięty do obszaru pomiędzy halą sportową a żelbetowym mostem.

Trzeba to mocno podkreślić. Prezentacja dotyczyła CZĘŚCIOWEJ rewitalizacji Parku Centralnego. Nadal bardzo duży obszar parku pozostanie nietknięty przypominając książkowy chwastnik.

Przeanalizujmy teraz przedstawiony projekt pod kątem dziesięciu kryteriów, które wynikają z naszej analizy potrzeb mieszkańców i są najczęściej przez nich wskazywane.

tabela cz1tabela cz.2

Całkowita liczba punktów, na którą zasługuje przedstawiony przez władze projekt wynosi 24 na 50 możliwych do zdobycia.

Jak wynika z powyższej naszej subiektywnej oceny projekt rewitalizacji jest bardzo przeciętny. Pytanie, czy najbardziej reprezentacyjna przestrzeń zielona miasta zasługuje tylko na taką przeciętność, skoro ma kosztować osiem milionów złotych.

Żeby stworzyć dobry projekt, trzeba przeprowadzić dogłębną analizę potrzeb przyszłych użytkowników. Trzeba niejako „wejść w ich skórę”. Dotyczy to zarówno najmłodszych, matek z wózkami, właścicieli psów i ich pupili, rowerzystów, rolkarzy, uczniów, osoby starsze, grupy zorganizowane itd. Każdą taką grupę trzeba wziąć na „warsztat” i sprawdzić czy park będzie spełniał ich potrzeby. W tym przypadku ewidentnie tego nie zrobiono. Nie zadbano o rowerzystów, ponieważ projektanci nie wyobrażają sobie, że jakiś świdniczanin będzie po parku „pędził” na dwóch kółkach. Nie wiadomo nic o stojakach rowerowych. Jeśli ktoś ma problem z pęcherzem to raczej będzie musiał skorzystać z krzaczka…(Jeśli ktoś ma problemy żołądkowe to radzimy, żeby wizytę w parku sobie odpuścił…)

Wypadałoby zapytać mieszkańców o zdanie i sugestie. Świdniczanie mają naprawdę mnóstwo świetnych pomysłów, co ważne bardzo praktycznych i niedrogich w realizacji. Widać to po komentarzach na naszym profilu facebook’owym. Ale woli dialogu zabrakło. Dlatego ogarnie nas granitowy zawrót głowy. Przeciętność okraszona granitem znowu zwyciężyła. Czas kupić bilety na Ryanaira dla przedstawicieli władz miasta do Anglii. Warto by się przyjrzeli tamtejszym rozwiązaniom.

Zespół Świdnickiego Forum Rozwoju

6992183_swidnica-park-centralny

PARK CENTRALNY Zasady generalne rekomendowane przez ŚFR

Przedstawiamy zasady generalne rekomendowane przy projektowaniu Parku Centralnego w Świdnicy.

Oczekiwania świdniczan dotyczące rewitalizacji największego parku w mieście są bardzo duże. Obietnice sprzed czterech lat dotyczące odnowy Parku Centralnego nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości.

 Świdnickie Forum Rozwoju uważa, że koncepcja rewitalizacji Parku Centralnego powinna zostać poddana szerokim konsultacjom społecznym, dlatego wśród członków stowarzyszenia, znajomych, rodzin  i sympatyków zebraliśmy w ostatnim tygodniu opinie, które naszym zdaniem odzwierciedlają potrzeby wielu mieszkańców naszego miasta. Zostały one przekształcone w dziesięć zasad, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w ostatecznym projekcie rewitalizacji parku.

Stworzyliśmy drabinę potrzeb, do najważniejszych zaliczyliśmy: bezpieczeństwo, porządek, identyfikacja, wyprowadzanie psów, relaks/ wypoczynek, komfort, czystość, edukacja, rekreacja, sponsor.

1. BEZPIECZEŃSTWO: Stworzenie efektywnego monitoringu na obszarze parku wraz z widocznymi informacjami, że taki monitoring jest zainstalowany– wpływa odstraszająco na potencjalnych chuliganów/wandali.

2. PORZĄDEK: Park powinien mieć swojego gospodarza (osoba odpowiedzialna za sprzątanie, drobne naprawy, wydawanie leżaków itp.) – taka osoba powinna być wskazana na wszystkich tablicach przed wejściem do parku, na stronie www.

3. IDENTYFIKACJA: Park Centralny powinien mieć własną markę (własna identyfikacja wizualna) – stworzenie logo, strony www, fanpage’u.

4. PSY: Stworzenie specjalnej strefy do wyprowadzania psów (tzw. Run dogi) – ogrodzony teren z miejscami do siedzenia dla właścicieli.

dog run

5. RELAKS/WYPOCZYNEK: W parku powinny zostać zamontowane  zróżnicowane ławki (np. Niższe ławki dla starszych, ławki na których można usiąść na oparciu dla młodzieży, ławki ustawione w półkole dla większych grup znajomych), Należy także zapewnić miejsca odpoczynku dla większych grup. Rekomenduje się wprowadzenie różnorodnych miejsc naturalnych np. zgrupowanych kamieni do siedzenia czy pieńków. Ławki winny być wygodne, unikatowe.

ławki1ławki2

6. KOMFORT: Możliwość wynajęcia na terenie parku leżaków, koców, sprzętu sportowego.

lezxaki

7. CZYSTOŚĆ: Maksymalnie duża ilość pojemników na odpady – pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w tym osobne na psie odchody. WC: płatne, samoobsługowe, samoczyszczące, samodezynfekujące, toalety dla użytkowników parku. 

 znak pies

8. EDUKACJA: Park powinien oferować różne funkcje edukacyjne – m. in. miejsce do przeprowadzenia lekcji szkolnych, tablice edukacyjne, ścieżki edukacyjne, inspirujące elementy małej architektury wszystko wspomagane poprzez stronę www Parku.

lawka3

9. REKREACJA: Stworzenie przyjaznej infrastruktury sportowo –rekreacyjnej m. In. budowa bulodromu- miejsca do gry w bule lub petanque.

bulodrom

10. SPONSOR: Znalezienie sponsora parku (w zamian za tytuł sponsora roku dana osoba/firma finansuje zakup materiałów do lekcji edukacyjnych).

Mamy nadzieję, że odbędzie się seria spotkań z mieszkańcami, którzy będą mieli REALNY wpływ na ostateczny kształt projektu parku, za który będą również odpowiedzialni i będą czuć się w nim prawdziwymi gospodarzami.

Zespół Świdnickiego Forum Rozwoju